MÜEYYİDE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜEYYİDE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜEYYİDE: Te'yid eden. Te'yid edici. Kuvvetlendirici. * Kanun ve ahlâk emirlerinin yerine getirilmesini te'min eden kuvvet.

MÜEYYİDE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜEYYİD: Te’yid eden. Doğrulayan. Sağlamlaştıran. Yardım eden. Kuvvet veren. Devamını Oku

 • KUVVE-İ MÜVELLİDE: Tevlid edici kuvve, meydana getirci kuvvet. Devamını Oku

 • EYYİD-ALLAHU MÜLKEHU: Allah’ım onun mülkünü devamlı kıl, kuvvet ver (meâlinde duâ.) Devamını Oku

 • MÜSTENCİZ: Va’din yerine getirilmesini isteyen. Devamını Oku

 • MÜSTENCİZ: Va’din yerine getirilmesini isteyen. Devamını Oku

 • MÜESSİS: Kurucu, te’sis edici. Te’sis eden, kuran, temel atan. * Kanun ve usul gibi şeyleri vaz’edip temelleştiren. Devamını Oku

 • MÜEYYİS: (Ye’s. den) Ümidsizliğe sevk eden. Üzücü. Yeis veren. Devamını Oku

 • MÜTEŞEYYİH: Şeyhlik taslayan, kendini şeyh gibi gösteren. * İhtiyarlaşan.(S – Veli olan şeyhin, müddei olan müteşeyyih ile farkları nedir?C – Eğer hedef-i maksadı, İslâmın ziya-yı kalb ve nur-u fikriyle ittihad ve mesleği muhabbet… ve şiarı, terk-i iltizam-ı nefs.. ve meşrebi, mahviyet.. ve tarikatı hamiyet-i İslâmiye olsa kabildir ki: Bir mürşid ve hakiki şeyh olsun. Lâkin, Devamını Oku

 • MUKANNİN: Kanun yapan. İntizama koyan. Kanun tertib ve ihdas edici olan. Devamını Oku

 • MÜSBET HAREKET: Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. * Allah’ın (C.C.) emrine uygun, tahribkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tâmir edici tarzda olan, mizan, adâlet ve insafa uyan hareket.(Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vâbestedir. Ademi ise, bir cüz’ünün ademi ile olduğundan; zayıf adam Devamını Oku

 • KANUN-U ESASÎ: Temel kanun. Temel ve esasa ait kanun. Bir bünyenin aslını ve mahiyetini teşkil eden kanun. (Bak: Teşkilât-ı esasiye) Devamını Oku

 • EYYİM: Bekâr, dul. Eyyim; gerek bikir, gerek seyyib olsun zevci olmayan kadına ve zevcesi olmıyan erkeğe denir ki, buna bekâr denir. Bundan başka eyyim; hür kadına ve bir kimsenin kızı, hemşiresi, teyzesi gibi yakın hısmına da ıtlak edilir. (E.T.) Devamını Oku

 • MÜTEŞEYYİ’: Şiilik taslayan. Şii tâifesine girmiş olan. Devamını Oku

 • MÜŞEYYİD: Sağlam, yüksek yapı yapan. Devamını Oku

 • MÜŞEYYİD: Sağlam, yüksek yapı yapan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar