MÜEVVEL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜEVVEL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜEVVEL: Te'vil edilmiş. Zâhirî mânâdan başka mânâ verilmiş. Tefsir edilmiş olan. Tabir edilmiş. (Bak: Te'vil)

MÜEVVEL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜFESSER: Tefsir edilmiş. izah ve beyan edilmiş. Mânası izah suretiyle bildirilmiş. Açıklanmış. * Beyan-ı tefsir veya takrir edilmiş olması sebebiyle manası “nass” dan daha vâzıh olan sözdür. * Mücmel olmayan söz. Devamını Oku

 • HALİFE-İ EVVEL: Devlet dairelerinde yazı işlerinde çalışanlar. Tanzimattan evvel kalem teşkilâtı; halife, halife-i sâni, halife-i evvel olmak üzere üç derece idi. Ondan so a bir kısım dairelerde bunun yerine baş kâtib, bazılarında da mümeyyiz-i evvel denilmiştir. Devamını Oku

 • REBİ-İ EVVEL: İlkbahar. Çiçeklerin açıp otların bittiği mevsim. (Bak: Rebi-ül Evvel) Devamını Oku

 • MİN-EL EVVEL: Evvelden beri. Devamını Oku

 • MÜLAZIM-I EVVEL: Üsteğmen. Devamını Oku

 • MÜLAZIM-I EVVEL: Üsteğmen. Devamını Oku

 • AKL-I EVVEL: İlk akıl, hılkî ve cibilli olan akıl. (Bir kısım eski ve sapık felsefecilere ve hususan İşrakıyyuna göre; teselsül tâbiri ile müessiriyetini iddia ettikleri sebeblerden birincisidir. Bunun neticesi şirke gider. Bunlarca, akl-ı evvel Allah’ın mahluku olup ve bundan ikinci akıl, ikincisinden üçüncü akıl… ve böylece “Ukul-ü Aşere” dedikleri birbirinden türeyen on akıl varlığı tevehhüm Devamını Oku

 • EL-EVVEL: İbtidası olmayıp, herşey üzerine sâbık olan. Devamını Oku

 • EVVEL-BE-EVVEL: Herşeyden önce, ilk, evvelâ. Devamını Oku

 • EVVELİYET: Evvel oluş. (Bak: Mecaz) Devamını Oku

 • BATINİYYE: Kur’an-ı Kerim’deki âyetlerin ve hadis-i şeriflerin zâhir ve âşikâr mânalarından ayrılarak, usûlsüz ve yanlış te’viller ile âyet ve hadislerin gizli ve sırlı mânalarını bulmak iddiasında olan sapık bir tarikat ve buna bağlı olanlar.Esasen âyet ve hadislerin ince, derin ve küllî mânalarını tefsir ve te’vil ile keşfedip bulmak vardır. Fakat zâhir mânaları ve bunlardan çıkan Devamını Oku

 • EVVEL: İlk. İbtida. Devamını Oku

 • ELF-İ EVVEL: Peygamberimizin hicretinden so a geçen bin yıl. Devamını Oku

 • KARİN-İ EVVEL: Baş mâbeynci. Devamını Oku

 • EVVELÎN: Evvelkiler, ilkler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar