MÜESSES Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜESSES kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜESSES: Tesis olunmuş, temeli atılmış, bina edilmiş.

MÜESSES ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜESSESÂT-I RESMİYE: Resmi daireler. Devamını Oku

 • MÜESSESÂT-I HUSUSİYE: Hususi daireler ve müesseseler. Devamını Oku

 • MÜESSESÂT: (Müessese. C.) Müesseseler. Kurumlar, kuruluşlar. * Yapılmış olanlar. Binalar. Daireler. Devamını Oku

 • MÜESSESE: (C.: Müessesât) (Esas. dan) Bina, kuruluş. * Kurum. Devamını Oku

 • MÜTEKAVVİM: Bozuk iken düzelen, eğri iken doğrulan. * İyi idâre edilen. * Sağlam, muhkem. * Müesses, te’sis edilmiş, kurulmuş. Devamını Oku

 • MÜNZECİR: Yasak edilmiş, men edilmiş, yapılmaması emredilmiş, alıkonulmuş, mâni olunmuş. Devamını Oku

 • KASR-I MÜŞEYYED: Tahkim edilmiş, sağlam yapılmış büyük bina. Büyük apartman. Devamını Oku

 • MÜBTENÎ: (Binâ. dan) Bina edilmiş, kurulmuş, kurulu. * Dayanan, istinad eden, müstenid. Devamını Oku

 • MÜCLA: (İclâ. dan) Sürgün edilmiş, sürülmüş. İclâ olunmuş. Devamını Oku

 • MATRUH: Tarh edilmiş, çıkarılmış. * Belirtilmiş, konulmuş (vergi) * Temeli atılmış (Binâ). Devamını Oku

 • MÜMESSEL: Temsil edilmiş. * Benzetilmiş. * Tab olunmuş, basılmış. Devamını Oku

 • MÜVEKKEL: Vekil tâyin olunmuş olan, vekil edilmiş olan. Bir kimse tarafından işlerini görmek veya kendisini müdafaa ettirmek için vekil edilmiş kimse. Devamını Oku

 • MÜSTEDELL: (Delâlet. ten) İstidlâl olunmuş. Bir delil ile isbat edilmiş. (Müstedlel, yanlıştır.) Devamını Oku

 • MÜDEVVEN: (Divan. dan) Tedvin olunmuş. Kitap hâline getirilmiş. Bir arada toplanıp tanzim edilmiş. Devamını Oku

 • MÜESSİSÎN: (Müessis. C.) (Esas. dan) Meydana getirenler, tesis edenler. Kurucular, kuranlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar