MÜELLİF Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜELLİF kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜELLİF: (Ülfet. den) Te'lif eden. Kitab tertib eden, kitab yazan. Kitab meydana getiren. * İmtizac ettiren.

MÜELLİF ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜELLİF: (Ülfet. den) Te’lif eden. Kitab tertib eden, kitab yazan. Kitab meydana getiren. * İmtizac ettiren. Devamını Oku

 • MÜELLİFÎN: (Müellif. C.) (Ülfet. den) Kitap yazanlar, eser sâhipleri. Te’lif edenler. Devamını Oku

 • MÜ’TELİF: (Ülfet. den) Alışan, ülfet eden, alışık. * Uygun, muvafık, denk. Devamını Oku

 • MÜ’TELİF: (Ülfet. den) Alışan, ülfet eden, alışık. * Uygun, muvafık, denk. Devamını Oku

 • MUSANNİF: Sınıflandıran. Kitab tertib eden. tasnif eden. Devamını Oku

 • MÜTEELLİF: (Ülfet. den) Alışmış, alışkın. Ülfet peyda eden. Devamını Oku

 • MÜFREDAT: Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri. * Bir şeyin içindekiler. * Basit ve gayr-i mürekkeb şeyler. * Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuşları. * Edb: Tek tek ve ayrı ayrı beyitler. * Gr: Bir ibareyi meydana getiren kelimelerin her birisi. * Tıb: Her biri kendi başına bir devâ olan edviye-i basiteden Devamını Oku

 • MÜVELLİD: Tevlid eden, husule getiren, doğuran. Doğurtan kimse. Meydana getiren. Devamını Oku

 • MUHARRİR: Yazan. Tahrir eden. Kâtib. Kitab te’lif eden. Gazetede yazı yazan. Devamını Oku

 • Lİ-MÜELLİFİHÎ: Müellifi tarafından, yazarı tarafından. Devamını Oku

 • MÜREKKİB: (Rükub. dan) Terkib eden. Bir birleşiği meydana getiren. Devamını Oku

 • MÜZEKKİR: Andıran, hatıra getiren, yâd ettiren, zikrettiren, hatırda tutturan. * Zikreden, ibâdet eden. * Resul-i Ekrem (A.S.M.) mü’minleri ve bütün beşeriyeti tehlikeli şeylerden halâs edip iki cihan saadetine nâil olma yolunu tâlim ettiğinden, Kur’an-ı Kerim’de müzekkir diye isimlendirilmiştir. Devamını Oku

 • MUHASSIL: Husule getiren. Hâsıl eden. Meydana getiren. Devamını Oku

 • ELİF: Birinci harf-i hecânın adı. (Bak: Ebced) * (Ülfet. den) : Bütün harflerle ülfet edebildiği için böyle isimlendirilmiştir. Ebcedî değeri de bire delâlet eder. Devamını Oku

 • MÜNTİC: İntâc eden, netice veren. Sebebiyet veren, meydana getiren. Bir şeyin neticelenmesine sebep olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar