MÜEKKİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜEKKİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜEKKİD: Te'kid eden, sağlamlaştıran, tekrar eden, tenbih eden.

MÜEKKİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜEYYİD: Te’yid eden. Doğrulayan. Sağlamlaştıran. Yardım eden. Kuvvet veren. Devamını Oku

 • MÜEKKED: Te’kidli, kuvvetli, sağlamlaştırılmış, kuvvetlendirilmiş. Tekrar edilmiş. Devamını Oku

 • MÜTEKERRİR: Tekerrür eden. Tekrar. Tekrar olan. Mükerrer olan. * Edb: Murabbâ, muhammes, müseddes bentli manzumelerin birinci bendi sonunda tekrar edilmiş olan mısra. Devamını Oku

 • MUKARRİR: (Karar. dan) Yerleştiren. Takrir eden. Sabit kılan. * Tekrar eden. Dersi tekrar ederek anlatan müderris. Devamını Oku

 • MÜKERRİR: Tekrar eden. Aynı şeyi bir sefer daha veya daha fazla tekrar eden. * Huk: Birden fazla suç işleyen. Devamını Oku

 • TEMCİD PİLAVI: Mc: Tekrar tekrar bahsedilen şey, daima öne sürülen madde. Mükerreren ortaya sürülen bahis, yahut söylenilen söz. (Menşei: “Erkeğini sahura bekleyen kadının, pilavı yanmasın diye kaldırması ve soğumasın diye tekrar koyması” diye söylenir.) Devamını Oku

 • MÜNEBBİH(E): Uyandıran, tenbih eden, dalgınlıktan kurtaran. Uyuşukluğu gideren. Devamını Oku

 • MÜEKKİL: Vekil tayin eden. İşine vekilini ikame eden. İşleri için başkasını yerine bırakan. Devamını Oku

 • MÜSTAHKİM: Sağlamlaştıran, istihkâm eden. Devamını Oku

 • MUÎD: Yardımcı. Mubassır. * Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı. * Geri çevirtici. * Bir şeyi âdet edinmiş olan. * Tecrübeli. Hâzık. * Güçlü. Kuvvetli. * Arslan. * Gazâ ve cihad eden kimse. Devamını Oku

 • MÜTEŞEKKİ: Şikâyet eden, sızlanan, şikâyetçi, teşekki eden. Devamını Oku

 • MÜTESAMMİM: Kasdedici, kasdeden. * Sağlamlaştıran, muhkem eden. Devamını Oku

 • MÜBELLİG: Tebliğ eden. Bildiren. Duyuran. * Büyük câmilerde imamın dediklerini tekrar eden kimse. Devamını Oku

 • MÜZEKKİRE-İ MÜKERRERE: Tekrar tekrar hatırlatan. Devamını Oku

 • MÜTEEKKİD: (Te’kid. den) Sağlamlaşan, tekrarlanan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar