MÜEKKED Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜEKKED kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜEKKED: Te'kidli, kuvvetli, sağlamlaştırılmış, kuvvetlendirilmiş. Tekrar edilmiş.

MÜEKKED ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜEYYED: Te’yid edilmiş. Doğrulanmış. Kuvvetlendirilmiş. Sağlam. Sağlamlaştırılmış. Tekzib edilmemiş. Yardım görmüş. Devamını Oku

 • MUHKEM: Sağlam. Metin. Sıkı sıkıya. Kuvvetli. Tahkim edilmiş. Sağlamlaştırılmış. * Fık: Tefsir edilenlerden daha kuvvetli olan söz. İhtimalli olmayan söz. Devamını Oku

 • MÜTEKERRİR: Tekerrür eden. Tekrar. Tekrar olan. Mükerrer olan. * Edb: Murabbâ, muhammes, müseddes bentli manzumelerin birinci bendi sonunda tekrar edilmiş olan mısra. Devamını Oku

 • EKİD(E): Sağlam, metin, muhkem. * Sarih, kesin, açık, kat’i, muhakkak. Kuvvetli, te’kidli. Devamını Oku

 • MÜSTAHKEM: Sağlamlaştırılmış, istihkâm edilmiş. (Bak: Muhkem) Devamını Oku

 • MÜEKKİD: Te’kid eden, sağlamlaştıran, tekrar eden, tenbih eden. Devamını Oku

 • MÜZEKKİRE-İ MÜKERRERE: Tekrar tekrar hatırlatan. Devamını Oku

 • MÜRECCA’: Tekrar avdet olunmuş, tekrar geri dönülmüş. Devamını Oku

 • MÜKERREREN: Mükerrer olarak. Tekrar be tekrar. Devamını Oku

 • MÜEVVEL: Te’vil edilmiş. Zâhirî mânâdan başka mânâ verilmiş. Tefsir edilmiş olan. Tabir edilmiş. (Bak: Te’vil) Devamını Oku

 • RAKS-I MÜKERRER: Tekrar tekrar yapılan raks. Döne döne oynama. Devamını Oku

 • ZÂKİR: Zikreden, zikredici. * Hafızası kuvvetli. * İlâhiler okuyan. Çok çok duâ ve Esmâ-i İlâhiyeyi okuyan. * Tekrar eden. Devamını Oku

 • KİRAREN: Tekrar tekrar, çok sefer, tekrar suretiyle. Devamını Oku

 • MÜKERRİR: Tekrar eden. Aynı şeyi bir sefer daha veya daha fazla tekrar eden. * Huk: Birden fazla suç işleyen. Devamını Oku

 • MÜSTAHKİM: Sağlamlaştıran, istihkâm eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar