MÜDAFAA-İ MİLLİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜDAFAA-İ MİLLİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜDAFAA-İ MİLLİYE: Milli müdafaa, milli savunma.

MÜDAFAA-İ MİLLİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BÂB-I SERASKERÎ: Serasker kapısı. Eski Milli Müdafaa Vekâleti. Milli Savunma Bakanlığı. Şimdiki İstanbul Üniversitesi’nin kapısı. Devamını Oku

 • MÜDAFAA-İ NEFS: Kendini koruma. Nefsini müdafaa etme. Devamını Oku

 • HATT-I MÜDÂFAA: Savunma hattı, müdafaa hattı. Devamını Oku

 • HARBİYE NAZIRI: Askerlik işleriyle alâkalı dairenin başında bulunan memura verilen ünvandır. Kuva-yı Milliyenin Anadolu’da kurduğu hükümette “Milli Müdafaa Vekili” adını taşıyan bu ünvan, Osmanlı Hükümetine 1908 Temmuz inkılâbı arifesinde kurulan Said Paşa kabinesiyle girmiştir. Ondan evvel “Serasker” adını taşıyordu. Harbiye Nazırı’nın başında bulunduğu daireye “Harbiye Nezareti” denilirdi. (O.T.D.S.) Devamını Oku

 • MÜDAFAA: Bir hücuma ve zarar veren bir harekete karşı durmak. Def’etmek. Savmak. * Düşman hücumunu men’etmek. * Mahkemede: İddiacının dâvasını def’ edecek bir surette bir iddia dermeyân etmek, beyânatta bulunmak. Devamını Oku

 • SERASKER: f. Ordu kumandanı. Komutan. * Harbiye nâzırı, milli savunma bakanı. Devamını Oku

 • MÜDAFAATEN: Müdafaa ve korunma suretiyle. Devamını Oku

 • MÜDAFİÎN: (Müdafi’. C.) Müdafaa edenler, savunanlar, koruyanlar. Devamını Oku

 • HÜCUMÂT-I SİTTE: Altı Hücum. Altı maddelik bir müdafaa (olan bir eser ismi). Devamını Oku

 • TEDAFÜÎ: Kendini müdafaa etme ve koruma ile alâkalı. Devamını Oku

 • MÜDAFİ-İ NEFS: Kendini koruyan, kendini müdafaa eden. Devamını Oku

 • HEY’ET-İ TEMSİLİYE: Temsil hey’eti. * Tar: Erzurum Kongresinde Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ismini alan cemiyetin nizamnamesi iktizasınca seçilen şahıslardan teşekkül etmiş olan hey’et. (6 Ağustos 1919) Devamını Oku

 • MÜDAFİ’: Müdafaa eden. Koruyan. Def eden. Devamını Oku

 • DEF’: Ortadan kaldırmak, Öteye itmek. * Mâni’ olmak. Savmak. Savunmak. * Himaye etmek. * Fık: Bir dâvayı müdafaa için başka bir dâva açmak. Devamını Oku

 • MÜCADELE-İ MİLLİYE: Milli mücadele. * Kurtuluş Savaşı. İstiklal Harbi. (1919 – 1922) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar