MUCİZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUCİZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUCİZ: Kısa. Muhtasar. Özlü. Az sözün çok mânâ ifâde edeni.

MUCİZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VECİZ: Kısa, öz, derli toplu. Muhtasar olup mufassal olmayan. * Az sözle çok mâna ifâdesi. Devamını Oku

 • IHTİSAR: Elini böğrüne koymak. * Muhtasar yapmak. Devamını Oku

 • MÜCMEL: Kısa. Öz. Muhtasar. Sözü az, mânası çok olan. Hülâsa edilmiş. Müfesser olmayan söz. Devamını Oku

 • MUCEZ: (İcaz. dan) İcaz yoluyla. Muhtasar ve mücmel bir tarzda. Kısaca. Devamını Oku

 • MUCEZ: (İcaz. dan) İcaz yoluyla. Muhtasar ve mücmel bir tarzda. Kısaca. Devamını Oku

 • MUHTASAR: Az. Kısa. Uzun olmayan. * Tekellüfsüz. * İhtisar edilmiş. Kısaltılmış. Devamını Oku

 • İHTİSAREN: İhtisar suretiyle, muhtasar olarak, kısaltarak, tafsilâtsız, kısaca. Devamını Oku

 • ET-TEVVAB: Tevbeleri kabul edici olan Allah. Kendine tevbe ve rücu’ eden kulları çok. Tevbeyi kabulde çok beliğdir. Tevbe edeni hiç günah yapmamış gibi afv u rahmeti ile bahtiyar eder. Devamını Oku

 • MUHTASARAN: Kısa olarak. Muhtasar olarak. Kısaltılmış tarzda. Devamını Oku

 • FÂSİD DAİRE: Man: A yı B ile, B yi A ile ispat etmek. Bir düşünceyi isbat etmek için isbat edilmemiş başka bir düşünceyi delil olarak kullanmak ve bunu da isbat için isbatı istenen ilk düşünceyi doğru sayıp buna delil diye kullanmak. Yani isbat edilen ile isbat edeni birbirine delil saymak olup isabetsizdir. Devamını Oku

 • FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manâlardan biri: Sahih-i Buharî muhtasarının beyanına göre çok Devamını Oku

 • MUCÎ: (Vecâ. dan) Acıtan, ağrıtan. Devamını Oku

 • MUCİB-İ TEYAKKUZ: Teyakkuzu, yâni uyanıklığı icâb ettiren. Devamını Oku

 • MUCİR: (Ecir. den) İcar eden, kiraya veren. (Bak: Mücir) Devamını Oku

 • MUCİB: (Mucibe) İcâb eden, lâzım gelen. * Bir şeyin peydâ olmasına vesile ve sebep olan. Gereken. Gerektiren, lâzım gelen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar