MUCİD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUCİD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUCİD: Yeni bir şey icad eden, meydana getiren, bulan. * Yaratan. Yoktan var eden.(Ve keza, bu fâni dünyadan da çıkacaksın. Öyle ise, aziz olarak çıkmaya çalış. Vücudunu Mucidine fedâ et. Mukabilinde büyük bir fiat alacaksın!.. M.N.)

MUCİD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUCİD-İ HAKİKÎ: İcad etme iktidarının yegâne sahibi mânasında olarak (Allah) hakkında kullanılır. Devamını Oku

 • MUCİR: (Ecir. den) İcar eden, kiraya veren. (Bak: Mücir) Devamını Oku

 • MUCİB: (Mucibe) İcâb eden, lâzım gelen. * Bir şeyin peydâ olmasına vesile ve sebep olan. Gereken. Gerektiren, lâzım gelen. Devamını Oku

 • MUCÎ: (Vecâ. dan) Acıtan, ağrıtan. Devamını Oku

 • MUCİB-İ TEYAKKUZ: Teyakkuzu, yâni uyanıklığı icâb ettiren. Devamını Oku

 • MUCİBAT: (Mucib. C.) Sebepler. Devamını Oku

 • MUCİZ: Kısa. Muhtasar. Özlü. Az sözün çok mânâ ifâde edeni. Devamını Oku

 • MÜVELLİD: Tevlid eden, husule getiren, doğuran. Doğurtan kimse. Meydana getiren. Devamını Oku

 • MUCİB-İ İSTİKRAH: Nefrete, sevmemeye sebeb olan. Devamını Oku

 • MUCİDDÂNE: f. Büyük bir çalışkanlıkla. Gayret sahibi bir kimseye yakışır suret ve şekilde. Devamını Oku

 • MUCİB-İ BİZZAT: İster istemez kendisi işi yapmaya mecbur olan. Serbest ve istediği gibi hareket edemeyen. (Meselâ: Güneş ışığının, güneşin kendi zâtının zaruri neticesi olması gibi.) Devamını Oku

 • MUCİBE-İ KÜLLİYE: Man: Müsbet ve umumi (şumüllü) olan kaziye. Devamını Oku

 • MUHTERİ’: Misli görülmedik bir şey icâd eden. İcâd eden. Yeni bir şey bulan. Yeni bir şey meydana getiren. * Uydurma şeyler ortaya atan. Müfteri. Devamını Oku

 • DİNAMİK: yun. Cisimlerin hareketleriyle bunları meydana getiren sebebler arasındaki alâkayı araştıran mekanik ilminin bir kolu. * Hareket eden, durup dinlenmek bilmeyen, hareketli. * Fls: Sâbitin zıddı olarak bir kuvvet tesiriyle dâim hareket halinde bulunan ve bulunduran, bir değişmesi, bir oluşu olan. Hareketle birlikte te’sirli kuvveti de olan. Devamını Oku

 • MÜŞHİD: (Şehadet. den) Şâhid getiren. İşhad eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar