MÜCAZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜCAZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜCAZ: (Cevaz. dan) Câiz görülmüş, yapılabilir, uygun ve muvafık görülmüş. * Diplomalı. İcazet almış. Kendisine icazet verilmiş.

MÜCAZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜCEVVEZ: (Cevaz. dan) Câiz görülüp izin verilmiş. Devamını Oku

 • CAZİM: Kat’i karar veren. * Gr: Cezmedici, cezmeden. Arabça bir kelimenin başına gelen bazı harfler o kelimenin sonunu sâkin okutur, o harfe de “câzim” denir. Meselâ “Lem yezuk” aslında (Yezuku) idi. Başına “lem” harfi geldiğinden ” Yezuk” diye sâkin okundu.) Devamını Oku

 • MÜSAİD: Muvafık, uygun. Yardım eden. İzin veren. Devamını Oku

 • İCAZET VERMEK: Medrese usulüne göre okuttuğu dersi bitiren talebeye hocası tarafından izin verilmesi. Bu tasdikan verilen mühürlü kâğıda “icazetname”, icazet vermiş olan müderrise de “muciz” denilirdi. Devamını Oku

 • MÜBŞER: Kendisine müjde verilmiş, müjdelenmiş. Devamını Oku

 • MÜBEŞŞER: (Beşâret. den) Tebşir olunmuş. Kendisine müjde verilmiş. İyi haberle sevindirilmiş. Devamını Oku

 • TECEVVÜZ: (C.: Tecevvüzât) (Cevaz. dan) Sözü mecaz olarak söyleme. * Caiz olmayanı caiz görme. Cevaz verip yapılmasını uygun görme. Devamını Oku

 • EVFAK: Daha muvafık. En uygun. En muvafık. Devamını Oku

 • MÜLTEFET: (Left. den) Kendisine iltifat edilmiş olan. Güler yüz gösterilmiş ve hoş davranılmış. * Ehemmiyet verilmiş. Devamını Oku

 • TETABUK: Birbirine uygun ve muvafık olmak. Uymak. Birşeye uygun düşmek. Devamını Oku

 • MÜ’TELİF: (Ülfet. den) Alışan, ülfet eden, alışık. * Uygun, muvafık, denk. Devamını Oku

 • MÜ’TELİF: (Ülfet. den) Alışan, ülfet eden, alışık. * Uygun, muvafık, denk. Devamını Oku

 • MÜSTE’MEN: (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı. * Kendisine aman verilmiş olan.. Devamını Oku

 • MÜSTE’MEN: (Emn. den). Ecnebi tebaasından olan, yabancı. * Kendisine aman verilmiş olan.. Devamını Oku

 • CAZİ: Ayaklarını dikip parmakları üzerine oturan kişi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar