MÜBRİM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MÜBRİM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MÜBRİM: (Mübrime) Zorlıyan, zorlayıcı. * Mânâsız ve boş sözlerle can sıkan kimse. * İki katlı yapan. * Cür'et eden.

MÜBRİM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ŞÜBRÜM: Kısa boylu kimse. Devamını Oku

 • MÜBRİZ: (Büruz. dan) Meydana çıkaran, gösteren, ibraz eden. Devamını Oku

 • İBRÎ: (İbriyye) İğne yapan veya satan kimse. * İğne veya ibresi olan. Devamını Oku

 • MÜSTAKTİL: (Katl. dan) Ölüme karşı göğüs geren. İstiktal eden. Devamını Oku

 • MÜSTAKTİL: (Katl. dan) Ölüme karşı göğüs geren. İstiktal eden. Devamını Oku

 • ÂMİL: Yapan. İşleyen. *Sebep. * Vergi tahsiline memur kimse. * Mütevelli. * Vâli. *Gr: İraba te’sir eden yüz şeyden altmışı. (Yalnız ismi mecrur yapanlar yirmi adettir). Devamını Oku

 • MÜTEMADİH: Zararı çok olan kimse. Acele ile yapan, hızlı çalışan kimse. Devamını Oku

 • MÜLZİMANE: Sözde susturmağa zorlıyarak. Sustururcasına. Devamını Oku

 • MÜZEKKİ: (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden. * Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; “İyidir” denilenlerin şehadetlerini kabul ederlerdi. Devamını Oku

 • MÜRESSİM: (Resm. den) Resmini yapan. Tersim eden. Devamını Oku

 • Mİ’MAR: İmar eden. Hüner sâhibi. İnşaat plânlarını yapan ve bunların kurulmasına bakan san’atkâr. Binâ inşa eden mühendis. Devamını Oku

 • MÜNŞİ: (Neş’et. den) İnşâ eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan. * Edb: Maksadı kâğıt üzerinde tasvir ve tesvid eden. İyi nesir yazı yazan, kâtib. Devamını Oku

 • FÂİL-İ MÜBAŞİR: Huk: Bir şeyi bizzat yapan kimse. Devamını Oku

 • MÜTEEMMİR: Âmirlik yapan kişi. Emreden kimse. Devamını Oku

 • İBRİŞİM: İpek ipliği, bükülmüş ipek. * İbrişimden yapılmış. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar