MUABBİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MUABBİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MUABBİR: (İbâret. den) Rüyâ tabir eden. Görülen rüyalardan mânâ çıkaran.

MUABBİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUABBİRÎN: (Muabbir. C.) Görülen rüyalardan mânâ çıkaranlar. Rüya tabir eden kimseler. Devamını Oku

 • MÜSTENTİC: (Netice. den) Sonuç çıkaran, netice çıkaran, istintac eden. Devamını Oku

 • MÜTENAFİR: Birbirinden nefret eden, ürken. Birbirini görmek istemeyen. * Edb: Yanyana gelişleri ile söylemede zorluk çıkaran kelime veya harf. Devamını Oku

 • MUKTERİH: Bir şeye kasd eden, araştıran. * Yeniden meydana çıkaran. * Düşünmeden, aklına geldiği gibi söyleyen, iktirah eden. Devamını Oku

 • MÜEVVİL: Rüya tabir eden. * Başka mânâ veren. Başka mânâ ile açıklayan. Te’vil eden. Devamını Oku

 • MÜBRİZ: (Büruz. dan) Meydana çıkaran, gösteren, ibraz eden. Devamını Oku

 • KARANİTIS: Kişiyi sersem eden dimağ dolgunluğu. Devamını Oku

 • MÜKEZZİB: Tekzib eden. Yalanlayan, yalan çıkaran. Devamını Oku

 • MÜTEBESSİR: Sivilce çıkaran. Devamını Oku

 • MÜSTA’BİR: (C.: Müsta’birîn) Rüya tabir ettiren. Devamını Oku

 • MÜBTEDİ’: Yeni bir şey icad eden. Bedi’a çıkaran. Bid’at uyduran. Ehl-i bid’a. (Bak: Bid’a) Devamını Oku

 • MÜTELAFFIZ: (Lafz. dan) Telaffuz eden, bir kelâmı ağzından çıkaran, söyleyen. Devamını Oku

 • MÜSTA’BİRÎN: (Müsta’bir. C.) Rüyâ tabir ettiren kimseler. Devamını Oku

 • MÜSTAHRİC: (Huruc. dan) İstihrac eden, çıkaran. İbâreden mâna çıkarmak istidadında olan. Devamını Oku

 • MUHDİS: Hâdiseye sebeb olan. İhdas eden. Yeni bir şey ortaya çıkaran. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar