MİZBAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MİZBAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MİZBAN: (C.: Mizbanân) f. Ev sahibi. Misafir kabul eden kimse.

MİZBAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİZBANÂN: (Mizban. C.) Misafirleri ağırlayanlar, ev sahipleri. Devamını Oku

 • MÜZEKKİ: (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden. * Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; “İyidir” denilenlerin şehadetlerini kabul ederlerdi. Devamını Oku

 • MİHMANPERVER: f. Misafir ağırlayan, misafire ikram eden, misafir seven. Devamını Oku

 • MİNHAR: Misafirperver. Misafir kabul edip ağırlayan. Devamını Oku

 • MÜTTEHİZ: Alan, ittihaz eden, kabul eden, nefsine alıp kabul eden. Devamını Oku

 • MÜZHER: Misafir için ateş yakan kimse. Devamını Oku

 • VEZİR: Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir “Vizr” kelimesinden gelir. “Vezr” kelimesinden alınsa; “halkın sığınağı” demek olur. Büyük düstur sahibi veya mühür sahibi kabul edilir. Osmanlı devletinde en büyük, mülkiyede en Devamını Oku

 • RAHİM: (Rahmet. den) Rahmet edici, merhamet eyleyen. Rahmedici. Muhafaza eden, bağışlayan. Rahmet ve merhamet sahibi, şefkat eden, gufran sahibi. (Kur’an-ı Kerim’de bu isim 220 defa zikredilir.) Devamını Oku

 • MİHMANNEVAZ: f. Misafire iyi muamele ederek ikram eden. Misafir ağırlayan. Devamını Oku

 • MÜTEKABBİL: (Kabul. den) Kabul eden, üstüne alan. Devamını Oku

 • MÜTEMERRİD: İnatçı, ısrar eden, dik kafalılık eden. Kibirlilik eden.(Dine muhalif felsefeden tam ders alan, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden ve menfaat gördüğü her şeyi kendine rab telâkki eden bir firavun-u zelildir. Hem mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper Devamını Oku

 • MÜTEMEKKİN: (Mekân. dan) Yerleşen, Mekânlanan, temekkün eden. İkamet eden, sâkin olan. * Gr: Üç harekeyi de kabul eden kelime. Devamını Oku

 • MÜTEHAMMİL: Tahammül eden, katlanıp sabır ile kabul eden. Dayanabilen, kaldırabilen. Devamını Oku

 • MÜZDECİR: Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden. * Men’eden. Devamını Oku

 • MÜZDECİR: Edilen yasağı kabul edip onunla amel eden. * Men’eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar