Mİ’VAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Mİ’VAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

Mİ'VAN: Ahâliye yardım eden, halka yardımı çok olan kimse.

Mİ’VAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİNSAR (MİNSİR): Yardımı çok olan kimse. * Yardım edecek âlet. Devamını Oku

 • MUÎD: Yardımcı. Mubassır. * Dersi iade eden, tekrar ettiren. Muallim yardımcısı. * Geri çevirtici. * Bir şeyi âdet edinmiş olan. * Tecrübeli. Hâzık. * Güçlü. Kuvvetli. * Arslan. * Gazâ ve cihad eden kimse. Devamını Oku

 • MÜTEZAHHİR: (Zahr. dan) Bir kimse tarafından yardım edilen, yardım gören. * Karısına, nikâhı bozacak bir söz söyleyen. Devamını Oku

 • MÜTENASIR: Birbirine yardım eden, muavenette bulunan, yardımlaşan. Devamını Oku

 • MÜZAHİR: (Zahr. dan) Zahir olan, taraftar çıkan, geriden yardım eden, koruyan. Devamını Oku

 • MÜTEAVİN: (Avn. dan) Yardımlaşan. Birbirine yardım eden. Devamını Oku

 • MEVLA: Sahib. Rabb. * Efendi. Köleyi âzad eden. * Şanlı. Şerefli. Mâlik. * Mün’im-i Mutlak olan Cenab-ı Hak (C.C.). * Terbiye eden, mürebbi. * Yardımcı, muavenet eden. * Dost ve komşu. * Azâd olan. Devamını Oku

 • MÜMİDD: İmdad eden, yardım eden. * Uzatan, uzatıcı. Devamını Oku

 • MÜSTEMEDD: Kendisine yardım edilmiş olan, yardım edilen. Devamını Oku

 • MÜSTEMEDD: Kendisine yardım edilmiş olan, yardım edilen. Devamını Oku

 • MİHMANDAR-I KERİM: Dünya misafirhanesinde kullarına yardım ve in’am eden Rabbimiz, Allah (C.C.). * Müslümanlara dünya misafirhanesinde rehberlik eden, Hazret-i Peygamber (A.S.M.) Devamını Oku

 • MÜZEKKİ: (Zekâ. dan) Temizleyen, ıslâh eden, tezkiye eden. * Huk: Şâhitleri gizli olarak tezkiye eden kimse. Eskiden hâkimler, şâhit olarak gösterilen kişilerin iyi kimse olup olmadıklarını, şehadetlerinin kabul olunabilip olunamıyacağını icab eden kimselerden sorarlar, haklarında; “İyidir” denilenlerin şehadetlerini kabul ederlerdi. Devamını Oku

 • MÜTEAYYİN: (Ayn. dan) Karar verilmiş. * İleri gelen kimse. Eşraftan olan kişi. * Belli, âşikâr ve meydanda olan. Taayyün eden. Devamını Oku

 • MÜBAŞİR: Müjdeleyen. * Mahkemede kapıcılık edip şâhid ve maznunların ismini çağırarak mahkemeye yardım eden kişi. * Geçici bir vazife alarak merkezden bazı emirleri götüren, icrâ salâhiyeti olan. * Müfettiş. Kontrolör. Devamını Oku

 • MÜEYYİD: Te’yid eden. Doğrulayan. Sağlamlaştıran. Yardım eden. Kuvvet veren. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar