MİSAL-İ VAVÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MİSAL-İ VAVÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MİSAL-İ VAVÎ: İlk harfi "vav" olan kelime.

MİSAL-İ VAVÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİMÎ: (Mimiyye) Mim harfi ile alâkalı. İçinde mim harfi bulunan kelime. Devamını Oku

 • MİSAL-İ YAYÎ: İlk harfi “ye” olan kelime. Devamını Oku

 • MUZAAF FİİL: Gr: Fiilin kökündeki iki harfin aynısı beraber olan fiil. Medde – Şedde gibi. Başka tâbirle: Fiilin orta harfi ile son harfi (harf-i lâm’ı) aynı harfin tekerrüründen ibaret olan kelime. Devamını Oku

 • SÜNAÎ: İkili. * Gr: Aslî harfi iki harf olan kelime. Devamını Oku

 • MİSAL: Bir şeyin benzer hali. Benzer. Örnek. * Düş. Rüya. * Ahlâk ve âdâbla ilgili kıssa ve hikâye. * Bir şeyin örneği ve sıfatı. Kısas. * Gr: İlk harfi harf-i illet olan (yani; elif, vav veyahut da yâ olan) fiil veya kelime. Devamını Oku

 • MEBNİ: Yapılmış. Kurulmuş. * Bir şeye dayanan. Nazar ve itibâr ve isnad olunarak. * … den dolayı… e binâen. * Gr: Son harfi harekesi değişmeyen kelime. Tasrife tâbi olmayan (fiil çekimine uğramıyan) kelime. Devamını Oku

 • MECZUM: Kat’i niyet edilmiş, cezmolunmuş. Kat’i karar verilmiş. * Gr: Son harfi harekesiz okunan kelime. Cezimli kelime. (İlim, kilim, kitab kelimelerinin son harflerinin okunduğu gibi.) Devamını Oku

 • NAKIS: Noksan, eksik. Tamam olmayan. Gr: Yalnız son harfi harf-i illet olan kelime $ gibi. * Mat: Eksi. Negatif. (Bak: Kâmil) Devamını Oku

 • VAVÎ: Vav harfine mensub. Vav harfi ile alâkalı. Devamını Oku

 • K: Osmanlı alfabesinin yirmidördüncü harfi olan kaf ile, yirmibeşinci harfi olan kef harfini karşılar. Devamını Oku

 • MÜŞTAKKUN MİNH: (Şakk. dan) Kendisinden diğer bir kelime türemiş olan asıl kelime. Devamını Oku

 • SÂ-İ MÜSELLES: Üç noktalı sâ’ harfi. (Se harfi de denir.) Devamını Oku

 • LEFİF: Sarılmış, dürülmüş. * Gr: Kökü üç harfli olduğunda iki harfi “elif” veya “yâ” nın yan yana olduğu kelime. Devamını Oku

 • REVİY: Edb: Kafiye olan kelimenin son harfi. Şiirde kafiye harfi. Devamını Oku

 • MÜSENNA: Kat kat olan. * İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime. (Bak: Seb’ul-mesâni) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar