Mİ’MAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Mİ’MAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

Mİ'MAR: İmar eden. Hüner sâhibi. İnşaat plânlarını yapan ve bunların kurulmasına bakan san'atkâr. Binâ inşa eden mühendis.

Mİ’MAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HENDESE-İ MÜLKİYE MEKTEBİ: Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Devamını Oku

 • AB-RANE: f. Su borularına ve su yollarına bakan mühendis. Devamını Oku

 • MÜHENDİS: (C.: Mühendisûn) Hendese bilen. Geometri bilen ve tatbik eden. Devamını Oku

 • BAKAR-PEREST: f. Öküzü mâbut yapan. Öküz ve emsalini put yapıp ona ibâdet eden sapkınlar. Ehl-i dalâlet. Devamını Oku

 • MESSAH: Ölçü âletleriyle arazi ölçen. Mühendis. * (Mesh. den) Uğuşturan, mesheden. Masaj yapan. Dellâk. Devamını Oku

 • MÜTELAKKİ: Telakki ve kabul eden, …nazarıyla bakan. Devamını Oku

 • MÜNŞİ: (Neş’et. den) İnşâ eden, yapan. Yapısı, üslubu güzel olan. * Edb: Maksadı kâğıt üzerinde tasvir ve tesvid eden. İyi nesir yazı yazan, kâtib. Devamını Oku

 • KAZİ: (A, uzun okunur) Dâvalara hüküm ve kaza eden. Şeriat kanunlarına göre dâvalara bakan hâkim. Kadı. * Yapan, yerine getiren. Devamını Oku

 • MÜRESSİM: (Resm. den) Resmini yapan. Tersim eden. Devamını Oku

 • MİZMAN: f. Misâfiri ağırlıyan, misâfire ikram eden ev sâhibi. Devamını Oku

 • MİZMAN: f. Misâfiri ağırlıyan, misâfire ikram eden ev sâhibi. Devamını Oku

 • MÜBRİM: (Mübrime) Zorlıyan, zorlayıcı. * Mânâsız ve boş sözlerle can sıkan kimse. * İki katlı yapan. * Cür’et eden. Devamını Oku

 • MÜHENDİZ: Mühendis mânâsına ise de “zel” ile kullanılmaz. Devamını Oku

 • SAİ: Çalışan. * Devletçe posta idaresinin kurulmasından evvel mektup ve emanet götürüp getiren kimseler. * Bir yere vâli olan. * Cemaat başı. * Yan yan giden. * Hızlı yürüyen. * Koğuculuk yapan. Devamını Oku

 • MÜHENDİSÎN: (Mühendis. C.) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar