MİKTEL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MİKTEL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MİKTEL: Onbeş sa' miktarı nesne alır ölçek.

MİKTEL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DOZ: Kim: Bir maddenin bir karışıma girmesi gereken muayyen miktarı. * Tıb: Bir hastaya bir defada veya bir günde verilecek ilâç miktarı. * Ölçü, miktar. Devamını Oku

 • MÜZY: şam ahalisinin kullandığı bir ölçüdür ve onbeş kile alır. Devamını Oku

 • MÜDEMLİC: (C: Demâlic) Yuvarlak nesne. * Yumuşak nesne. Devamını Oku

 • KADR: İtibar. Değer, kıymet. Haysiyet. Derece miktarı. Miktar. Meblağ. Takat. Takdir, rızkı taksim eylemek. Gına. Devamını Oku

 • KONTENJAN: Fr. Alâkalıların her birine düşen miktar veya yer. Pay miktarı. Devamını Oku

 • PANZDE(H): f. Onbeş. Devamını Oku

 • AKL-I BÂLİĞ: Yetişmiş genç. Erginlik hâli. Onbeşini doldurmuş genç. Devamını Oku

 • VÂHİD-İ KIYASÎ: Bir şeyin miktarını ve sair hususiyetlerini ölçmek için kendi cinsinden değişmez olarak tayin edilen parça veya miktar. Meselâ: Uzunluğun “vâhid-i kıyasîsi” metredir. Hava tazyiklerinin ve sıcaklıklarınınki de derecedir. Devamını Oku

 • MUKÎM: İkamet eden. Ayakta duran. * Okuyan. * Bir memlekette devamlı duran. * Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene “Misâfir” denir.) * Esmâ-i İlâhiyyeden olup “Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet sırrıyla bir an bile hiç bir şeyden alâkasız olmayan” meâlindedir. Devamını Oku

 • MUKÎM: İkamet eden. Ayakta duran. * Okuyan. * Bir memlekette devamlı duran. * Fık: Vatanında veya vatanı sayılan bir yerde onbeş günden fazla kalan kimse. (18 saatlik uzağa gidene “Misâfir” denir.) * Esmâ-i İlâhiyyeden olup “Her şeyi ayakta tutan, devam ettiren ve kayyumiyet sırrıyla bir an bile hiç bir şeyden alâkasız olmayan” meâlindedir. Devamını Oku

 • MÜL’AKA: Bir kaşık dolusu miktar. Devamını Oku

 • MÜŞDEB: Çok miktar. Ziyade. Devamını Oku

 • MÜCELLEF: Az bâkiyye, az miktar artık. Devamını Oku

 • MİSAHA: Ölçmek, miktarını bilmek. Devamını Oku

 • İANE-İ CİHADİYE: Muharebe zamanında harbin icab ettirdiği fazla masrafları karşılamak ve yardım olmak için halktan alınan paralar. Miktarı, her mahallin iktidarı derecesine göre kaza ve liva üzerine merkezden tertib ve “tevzi defterleri”ne maktu’ miktar olarak konulurdu. Bu çeşit vergi ve ianeler Tanzimat’tan so a kaldırılmıştır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar