MİHVER-İ HAREKÂT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MİHVER-İ HAREKÂT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MİHVER-İ HAREKÂT: Askeri harekâtın yapıldığı yer.

MİHVER-İ HAREKÂT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÜSS-ÜL HAREKÂT: Askerî harekâtın başlangıcına esas olan yer. Devamını Oku

 • HAREKÂT-I HARBİYE: Harp harekâtı. Devamını Oku

 • MİHVER-İ NEBAT: Kök, gövde ve yaprakların tamamı. Devamını Oku

 • MİHVER-İ ÂLEM: Arzın merkezinden geçerek semâ küresini her iki tarafta kesen mevhum hat. Devamını Oku

 • MİHVER-İ ARZ: Arzın kuzey ve güney kutupları arasında uzanıp, merkezden geçtiği farz olunan hat. Devamını Oku

 • HAREKÂT: (Hareket. C.) Hareketler. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MİHVERİYE: Mihver, eksen etrafındaki muntazam hareket.(Şems, hareket-i mihveriyesi ile silkinse, meyveleri düşmez, silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. M.) Devamını Oku

 • HAREKÂT-I MÜŞTEREKE: Müşterek hareketler, beraber davranışlar. Devamını Oku

 • MİHVER: Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez. * Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsuz hat. * Kağnı arabasının dingili. Devamını Oku

 • DÂR-I ŞURA-YI ASKERÎ: 1296 yılında lağvolunan bu yüksek askeri meclis 1253 yılının muharrem ayında kurulmuştu. 1259 tarihinde çıkarılan kanun ile vazifesi tesbit edildi. Askeri ve mülki ricâlden onbir daimi, altı tane ise geçici azası bulunan bu mecliste bir reis ve bir de müftü yer alıyordu. Devamını Oku

 • YEVM-İD DİN: Din günü, ceza günü, mâneviyat günü.(…Nasıl dünya; maddiyat ve maddî harekâtın ve amellerin günüdür. Elbette o harekâtın neticelerini ve o hizmetlerinin ücretlerini ve o maneviyatın semeratlarını, belki o fâniyat ve zailâtın bâki ve dâimî eserlerini ve âlem-i misal sinemasıyla ve fotoğrafıyla alınan umum o fâniyat ve zaillerin sahife-i amellerini gösterecek ve neşredecek bir Devamını Oku

 • MÜNECCİM: Yıldızların hareket ve hâllerini tedkikle uğraşan, mevki ve harekâtından mâna ve hüküm çıkaran. Falcı. Devamını Oku

 • MÜHİMMÂT-I ASKERİYE: Askeri malzeme. Devamını Oku

 • CEYŞ-ÜL AZÎM: Büyük ordu. Binikiyüz kişilik askeri kuvvet. Devamını Oku

 • BANDO: Askeri mızıka takımı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar