MİHVER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MİHVER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MİHVER: Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez. * Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsuz hat. * Kağnı arabasının dingili.

MİHVER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİHVER-İ ARZ: Arzın kuzey ve güney kutupları arasında uzanıp, merkezden geçtiği farz olunan hat. Devamını Oku

 • MİHVER-İ ÂLEM: Arzın merkezinden geçerek semâ küresini her iki tarafta kesen mevhum hat. Devamını Oku

 • MİHVER-İ NEBAT: Kök, gövde ve yaprakların tamamı. Devamını Oku

 • MİHVER-İ HAREKÂT: Askeri harekâtın yapıldığı yer. Devamını Oku

 • HAREKET-İ MİHVERİYE: Mihver, eksen etrafındaki muntazam hareket.(Şems, hareket-i mihveriyesi ile silkinse, meyveleri düşmez, silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. M.) Devamını Oku

 • EKVATOR: Fr. Hatt-ı istivâ. Dünyayı kuzey ve güney diye müsavi iki yarım küreye ayırarak, ikisinin arasından geçtiği farzedilen çember şeklindeki büyük çizgi. * Yer yuvarlağının tam ortasında farzedilen ve dünyayı iki müsavi kısma ayıran (ve kırk bin kilometre olan) çember. Devamını Oku

 • HATT-I İSTİVÂ: f. Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. * Ekvator. * Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. Devamını Oku

 • MÜLK: Mal. Yer. Bina. * Hüküm ile bir şeyin zabt ve tasarrufu. * İzzet, azamet, şevket. * Bir şeyin dış yüzü. * İnsanın sahip ve malik olduğu şey. * Akıl sahiplerini tasarruf etmek. * Mâlik olmak.(Her şeyin bir mülk, diğeri melekut, yâni bir dış, diğeri iç olmak üzere iki ciheti vardır. Mülk ciheti bazı şeylerde Devamını Oku

 • MÜSBET: İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan. * Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu. * Yazılıp kaydedilmiş. Tesbit edilmiş olan. Devamını Oku

 • BAHR-İ MÜNCEMİD-İ ŞİMALÎ: Kuzey kutbunu çeviren deniz. Kuzey Buz Denizi. Devamını Oku

 • GOLFSTRİM: ing. Atlas Okyanusunda, Meksika Körfezinden başlayarak Norveç kıyılarından Avrupa Rusyası’nın kuzey kıyılarına kadar gelen ılık bir deniz akıntısı. Devamını Oku

 • MÜŞTAKK: (Müştak) (Şakk. dan) Gr: Başka kelimeden ayrılmış, başka kelimeden çıkmış, türemiş. * İştikak etmiş, aralarında mâna ve terkib ciheti ile münâsebet; siga ciheti ile mugayeret olmak üzere diğer kelimeden ihraç olunmuş kelime. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜSBET: Gr: Müsbet fiil. Kendinde nefiy edatı bulunmayan fiil. Devamını Oku

 • MAARÎZ-ÜL KELÂM: Kelâmda irad olunan kapalı mânâlar. Bir sözün asıl mânâsından başka mânâyı istemeler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar