MİHMANPERVER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MİHMANPERVER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MİHMANPERVER: f. Misafir ağırlayan, misafire ikram eden, misafir seven.

MİHMANPERVER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MİHMANNEVAZ: f. Misafire iyi muamele ederek ikram eden. Misafir ağırlayan. Devamını Oku

 • MİHMANPERVERÎ: f. Misafirperverlik, misafir ağırlayıcılık. Devamını Oku

 • MİHMANDAR: f. Misafire hizmet ve yardım eden. Misafiri ağırlayan. Devamını Oku

 • MUİZZ: İzzet ve ikram eden. Ağırlayan. Aziz ve şerif eyleyen. Devamını Oku

 • MİNHAR: Misafirperver. Misafir kabul edip ağırlayan. Devamını Oku

 • ZİYAFET: Misafire yedirip içirme, ikram etme. Misafir kabul etme.(Görünüyor ki; bu âlemin sâhibi -yaptığı şu kadar fiillerin delâletiyle- hârika bir sahâvete sahib olduğu gibi nur ve ziya ile dolu güneşler ve meyve ve semereler ile hâmile eşcar ve ağaçlar misillü pek çok hazineleri vardır. Binaenaleyh bu ebedî sahâvet, tükenmez servet, ebedî bir ziyafetgâhı ister ve Devamını Oku

 • MÜKRİM: İkram eden. Ağırlayan. Lütf eden. Misafirsever. Devamını Oku

 • MİKRAM: Çok ikram ve kerem eden. Bağışlayan, ihsan eden. Devamını Oku

 • MİZMAN: f. Misâfiri ağırlıyan, misâfire ikram eden ev sâhibi. Devamını Oku

 • MİZMAN: f. Misâfiri ağırlıyan, misâfire ikram eden ev sâhibi. Devamını Oku

 • MÜSTEZKİR: (Zikr. den) Hatırlayan, istizkâr eden. Devamını Oku

 • MÜTEHATTIR: (Hutur. dan) Hatırlayan, hatırına getiren, tahattur eden. Devamını Oku

 • MÜCEHHİZ: (Cihâz. dan) Gerekli cihazları hazırlayan. Techiz eden, donatan. Devamını Oku

 • MÜSAFİRPERVER: f. Müsafire çok hürmet eden, müsafiri iyi ağırlayan, kıymet veren. Devamını Oku

 • MİZBAN: (C.: Mizbanân) f. Ev sahibi. Misafir kabul eden kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar