MEZİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEZİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEZİR: Zarif kimse. * Katı kalbli ve cesur. * İşlerinde nüfuzlu olan.

MEZİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • RÜKN: Direk. Esas. * Kuvvet. * Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli. * Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan. * Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse. Devamını Oku

 • BÂZUDİRÂZ: f. Kolu uzun olan. * Nüfuzlu, sözü geçer. * Müdahaleci. * Zâlim, zulmeden. Devamını Oku

 • MÜŞAVİR: İstişare olunacak kimse, kendisine danışılan kişi. * İdare işlerinde yakın yardımcı memur. * Kovanlık üstünde yapılan örtünün direkleri. Devamını Oku

 • BASİL: Kahraman, cesur, yiğit kimse. * Fena, sert, kırıcı, kötü söz. * Haram olan şey. * Güzel olmayan, çirkin kimse. Devamını Oku

 • ÇÖMEZ: Medresede talebeye ve müderrise hizmet ederek ilim öğrenen kimse. Talebe yamağı. Devamını Oku

 • MEZİL: Daralıp gönlündeki sırrı ifşâ eden, sıkıntıdan içindeki sırrı açıklayan. * Ayağı uyuşmuş. * Malını ve sırrını herkese gösterip açıklayan. * Küçük cüsseli, zayıf, hafif kimse. Devamını Oku

 • HADDAM: Muvaffakiyetli kişi. * İşlerinde başarılı ve becerikli kimse. * Çalışkan ve gayretli olan. * Hademe, hizmetçi. Devamını Oku

 • EMZER: Katı gönüllü, katı kalbli kimse. Devamını Oku

 • LEBDEĞMEZ: t. Dudak değmez. * Edb: Dudaktan çıkan harflerden olan “B-F-M-P-V” sessizlerinin içinde bulunmadığı manzumeler. Devamını Oku

 • RUBAÎ-İ MEZİD: Kendisine harf ilâve edilmiş olan aslı dört harfli mastar. Devamını Oku

 • REBAZE: Zeki ve anlayışlı kimse. Zarif kimse. Devamını Oku

 • HARF-İ MEZİD: Arabçada masdar olan kelimeye harf ilâvesi ile başka masdar yapılır. Bu ilâve edilen harflere “Harf-i mezid” denir. Meselâ: kelimesinde harf-i aslî üçtür. $ (mükâtebe) dendiği zaman, “Müfâale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir” denir. Devamını Oku

 • HINZIR: (C.: Hanâzır) Domuz. (Beğenilmeyen birisine hakaret için mecazen söylenir.) * Pis ve katı kalbli kimse. Devamını Oku

 • SADEDİL: f. Kalb sâfi, derin mes’elelere aklı ermeyen insan. Temiz kalbli olup, kolayca aldatılabilen kimse. Devamını Oku

 • MECAMİR: (Micmer. C) İçlerinde tütsü yakılan kaplar, buhurdanlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar