MEVLUDÜN LEH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEVLUDÜN LEH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEVLUDÜN LEH: Çocuk kendisinin olduğu tebeyyün eden, bilinen baba.

MEVLUDÜN LEH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEVLUD: Çocuk. Yeni doğmuş çocuk. * Birisinin doğması. * Mevâlid-i selâseden herbiri. Devamını Oku

 • MÜTEBEYYİN: Meydana çıkan, anlaşılan. Tebeyyün eden. Devamını Oku

 • IHVE-İ MÜTEFERRİKÎN: Ana baba bir veya yalnız ana bir yahut da yalnız baba bir erkek kardeşler. (Müennesi: “Ahavat-ı müteferrikat’tır) Devamını Oku

 • LEHÎD: Götürdüğü yük ağır olduğundan eziyet çeken deve. Devamını Oku

 • BEDİH-ÜL BUTLAN: Bâtıl olduğu âşikar surette belli. Bâtıl, haksız bir hüküm veya görüş olduğu herkesçe bilinen. Devamını Oku

 • MUHALÜN LEH: “Lehine gönderilen” Alacaklı olan kişi. Devamını Oku

 • MEFRUGÜN LEH: Kendisine bir şeyin mülkiyeti ve tasarruf hakkı bırakılmış olan kimse. Devamını Oku

 • MÜMELLEK-ÜN LEH: Kendisine mülk olarak bir şey verilen kimse. Devamını Oku

 • İNTİHAL: Çalma. Başkasının malını kendisinin gibi iddia etme. * Edb: Başkasının yazısını kendisinin gibi göstermek. Onu benimsemek. Böyle şiire, sirkatî şiir de denir. Devamını Oku

 • TEBEYYÜN: Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak. Devamını Oku

 • TEBEYYÜN: Belli olmak. Sabit olmak. Görünüp anlaşılmak. Devamını Oku

 • TEEBBİ: İnkâr etmek. * (Ebb. den) Bir kimseyi baba kabul etme. Baba edinme. Devamını Oku

 • DAHY: (Dahv) Yayıp döşemek. * Deve kuşu yumurtası. (Bak: Udhiy) (968 hicri tarihinde vefat eden Ahter-i Kebir lugatının Müellifi, Kur’an-ı Kerimdeki bu kelimeden dünyanın bir elips şeklinde, deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlak olduğuna âdeta inanmış. Bu gün bilinen bu hakikatı bundan üç asır evvel ifşa etmiştir.) (H. Basri Çantay) Devamını Oku

 • MÜDDEÎ: İddia eden. İddiacı. Davacı. * Bir hükümde ayak direyen. Hak olduğunu veya herhangi hakkın zayi olduğunu dâvâ eden. * İnatçı, muannid. Devamını Oku

 • MÜBÎN: Açık, vâzıh, âşikâr. Ayân kılan, beyan ve izah eden. * Dilediğine doğru yolu gösteren. * Hak ile bâtılın arasını tefrik edip, ayıran. Hakkı hakkınca beyan ve izhar eden.(Mübin, bâne mânasına “ebâne” den beyyin, gayet açık, parlak demek olduğundan, Kitab-ı Mübin i’cazı zâhir olan parlak kitap demek olur ki, murad Kur’andır. Hakkı beyan eden demek Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar