MEVHUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEVHUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEVHUN: Zayıf ve arık adam. Zayıflamış kimse.

MEVHUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EFRA’: İşi gücü olmayan adam. Boş dolaşan kişi. * Kuruntulu, vesveseli adam. * Başının saçı tamam olan kimse. (Müe: Für’â) Devamını Oku

 • Mİ’ZAL: (C: Meâzil) Zayıf ahmak adam. * Silâhsız kimse. * Davarını halktan ayırıp uzak yerlerde otlatan kimse. Devamını Oku

 • RA’RA’: (C. Raâri’) Kötü, alçak kimse. * Yaramaz gönüllü. * Çok uzun boylu adam. * Güzel itidalde olan kimse. Devamını Oku

 • NABİGA: (C.: Nevabig) Şanı, şöhreti büyük adam. ulu, şerefli kimse. * So adan şâir olan. * Üstün zekâlı hârika ve çok fasih kimse. Devamını Oku

 • ABDAL: t. Safdil, ahmak, bön. * Afganistan’da yaşıyan bir Türk kavminin adı, bu kavimden olan kimse. * Anadoludaki bazı göçebelerin adı ve bunlardan olan kimse. * Derviş, ermiş, kalender. Kendini Allah’a adamış. Ona teslim olmuş, bu yolda çile çekmiş kimse. (Bak : Ebdal) Devamını Oku

 • TALİK: Güleryüzlü adam. Mütebessim kimse. * Düzgün söz söyleyen kimse. Devamını Oku

 • MAZ’UF: Zayıf ve cılız. Zayıflamış. Devamını Oku

 • MUHNAK: (C: Mehânik) Zayıflamış davar. Devamını Oku

 • MÜDNEF: Hastalıktan dolayı zayıflamış olan. Devamını Oku

 • MÜZMEN: Müzmin hale gelmiş. * Mc: Halsiz düşmüş, dermansız kalmış, zayıflamış. Devamını Oku

 • KALENDER: f. Dünyayı terkederek elini çekip Allah yolunda giden kimse. * Dünyâdan elini çekip herşeyi hoş gören kimse. * Dünya alâkalarından uzak, alâyişe aldanmaz hakikat adamı. Filozof. Devamını Oku

 • MITRAB: Neşeli adam. Neşesi bol kimse. Devamını Oku

 • EHVAR: f. Şaşkın, şaşırmış kimse. Alık, sersem adam. Devamını Oku

 • BELTEM: Akılsız kimse. * Peltek adam. Devamını Oku

 • TENÜK-HAVSALA: f. Sabırsız adam, tahammülsüz kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar