MEVALÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEVALÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEVALÎ: Efendiler. * Azad edilmiş köleler. * Azad edenler. * Mevleviyyet pâyesine ulaşmış sarıklı âlimler. * Dost ve komşular. * Yardımcılar.

MEVALÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İLM-İ MEVALİD: Tabiat, eşya ilmi. Hayvanat, nebatât ve maddelerine ait ilim. Devamını Oku

 • MEVALİD: (Mevlid. C.) Doğulan yerler. Mevlidler. Doğma vakitleri. Milâdlar. Devamını Oku

 • MEVALİD-İ SELÂSE: Nebat, hayvan ve maden. Devamını Oku

 • MEVALİD-İ TÜRABİYE: Topraktaki mevâlid. Mâdenler, nebatlar. Devamını Oku

 • ITKNAME: Azad edilmiş olan köle veya cariyeye azad edildiklerini bildirmek üzere verilen vesika. Devamını Oku

 • ULEMA-ÜS SÛ’: Kötü âlimler. Dünya için âhiretini unutan âlimler. Dünyayı dine tercih eden âlimler. Menfaat için hakikatı örten âlimler. Devamını Oku

 • NUH (ALEYHİSSELÂM): Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber ismi. (Elli yaşında iken kavmini imana dâvete memur edilmiş ve kavmi kendisini dinlemediğinden, iman etmeyenlere ceza olarak dünyayı kaplayan su tufanı olmuş ve zâlimler mahvolmuşlar; iman edenler Nuh Peygamber’in (A.S.) yaptığı gemiye alınarak kurtulmuşlardır.) Devamını Oku

 • ZÂLİMÛN: (Zâlim. C.) Zulmedenler. Haksızlık edenler. Zâlimler. Devamını Oku

 • MÜSTEMEDD: Kendisine yardım edilmiş olan, yardım edilen. Devamını Oku

 • MÜSTEMEDD: Kendisine yardım edilmiş olan, yardım edilen. Devamını Oku

 • ÂTIK(A): Azad edilmiş, Serbest bırakılmış kimse. * Yaşlı. * Genç kız.* Temiz soylu. * Eski. * Yavru kuş. Devamını Oku

 • NASIRÎN: (Nâsır. C.) Yardım edenler, yardımcılar. Devamını Oku

 • YÂR: f. Dost, ahbab, tanıdık. * Yardımcı. * Âşık. Mâşuk, sevgili. Devamını Oku

 • YARMEND: f. Dost, muin, yardımcı. Devamını Oku

 • DOST: (C.: Dostân) f. Sevilen insan, muhib, yâr. * Erkek veya kadın sevgili, mâşuk, mahbub, mâşuka, mahbube. * Hakiki dost ve âşıkların ve âriflerin âşık oldukları Allah. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar