MEVADD-I HAYATİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEVADD-I HAYATİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEVADD-I HAYATİYYE: Hayata lüzumu bulunan maddeler.

MEVADD-I HAYATİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEVADD-I İBTİDÂİYE: İlkel maddeler, ham maddeler. Devamını Oku

 • MEVADD-I NÂFİA: Faydalı maddeler. Devamını Oku

 • MEVADD-I MÜNCEZİBE: Cezbolunan, çekilen maddeler. Devamını Oku

 • MEVADD-I MUZIRRA: Zararlı maddeler. Zarar veren şeyler. Devamını Oku

 • MEVADD-I ZÜLÂLİYE: Azotlu maddeler. Devamını Oku

 • HAYAT-I TAKDİRİYYE: Huk: Ana rahminde bulunan çocuğun hayatı. Devamını Oku

 • HAYAT-I TAKDİRİYYE: Huk: Ana rahminde bulunan çocuğun hayatı. Devamını Oku

 • MEVADD: (Madde. C.) Fezâda, boşlukta yer kaplayan varlıklar. Maddeler. Cisimler. * Kısımlar. * Kanunlar. Kaideler. İşler. Hususlar. * Söz ve beyana sebeb olan mevcudat. Her şeyin aslı, mayası. Devamını Oku

 • HAYATÎ: Hayata ve yaşamağa ait. Hayatla alâkalı. Hayat için mecburi olan. * Mc: Çok önemli bir şeyin bağlı bulunduğu başka bir şey. Temel. Devamını Oku

 • ZÎ-HAYAT: Hayatlı, hayata sâhip, canlı. (Bak: Hayat) Devamını Oku

 • AB-I HAYAT: Kan. Ebedî hayata sebep olan hayat suyu (diye tâbir edilen) bu kelime, edebiyatta : “çok güzel ifâde, lâtif söz, parlaklık, letâfet” mânalarında geçer. * Tas : Aşk-ı hakiki, aşk-ı ilâhi, ilm-i ledün, mârifetullah’tan kinayedir. Âb-ı Hızır, âb-ı hayvan, âb-ı beka gibi isimlerle de söylenir. Devamını Oku

 • HAYAT-I HUSUSİYYE: Hususi hayat, özel hayat. Şahsa ait hayat. Devamını Oku

 • HAYAT-I ASKERİYYE: Askerlik hayatı. Devamını Oku

 • MA-BİHİ-L-HAYAT: Yaşamaya sebep olan, hayata vesile olan. Devamını Oku

 • TABAKA-İ HAYAT: Hayat tabakası. Kabirdeki hayat, dünya hayatı gibi. (Bak: Meratib-i hayat) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar