ME’TEM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ME’TEM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ME'TEM: (C: Meâtim) Kadınlar cemiyeti.

ME’TEM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BEHEMZEDE: f. Topluluğu dağıtmış, cemiyeti bozmuş. Devamını Oku

 • BUTUN: (Batn. C.) Batınlar, karınlar, kucaklar. * Nesiller, soylar. Devamını Oku

 • ERAMİL(E): (Ermele. C.) Bekârlar. Dul kadınlar. Kocaları ölmüş veya boşanmış kadınlar. Devamını Oku

 • KARİAT: (Karie. C.) Okuyan kadınlar. Kıraat eden kadınlar. Devamını Oku

 • GUVAT: (Gavi. C.) Azgınlar, sapkınlar. Devamını Oku

 • CEM’İYYET-İ AKVÂM: (Milletler Cemiyeti) Birinci Dünya Savaşından so a kurulan ilk Birleşmiş Milletler Cemiyetinin bizdeki adıdır. Devamını Oku

 • HEY’ET-İ TEMSİLİYE: Temsil hey’eti. * Tar: Erzurum Kongresinde Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ismini alan cemiyetin nizamnamesi iktizasınca seçilen şahıslardan teşekkül etmiş olan hey’et. (6 Ağustos 1919) Devamını Oku

 • CEM’İYET-İ MUHAMMEDÎ: (Bak: İttihad-ı Muhammedî Cemiyeti) Devamını Oku

 • ESBAN: Kadınların başlarını örttükleri güzel ve ince bir örtü. * Kadınların, yüzlerini örtükleri peçe, tül. Devamını Oku

 • GAZEL: Tek kişinin özel bir ahenkle okuduğu manzume. (Aşk ve nefis gibi hislere ait olup, anlamı dine aykırı olursa ve kadın sesi ile câiz değildir.) * Edb: Klâsik şark şiirlerinin en çok kullanılan ve (5-15) beyitlik şekil. * Sonbaharda ağaç üzerinde kuruyan yapraklar. * Ceylân. * Lâtif şey. * Güzel kadınların bahsi ve medhi. * Devamını Oku

 • HAREM: Herkesin girmesine müsaade edilmeyen yer. Kadınlara mahsus oda. (Misafirlere ve erkeklerin girmesine müsaade edilen yere de”selâmlık” denir.)(Tesettür kadınlar için fıtrîdir ve fıtratları iktiza ediyor. Çünkü, kadınlar hilkaten zaife ve nâzik olduklarından kendilerini ve hayatından ziyade sevdiği yavrularını himaye edecek bir erkeğin himaye ve yardımına muhtaç bulunduğundan; kendini sevdirmek ve nefret ettirmemek ve istiskale mâruz Devamını Oku

 • ÂKILÂT: Akıllı kadınlar. Devamını Oku

 • ZENAN: Kadınlar. Devamını Oku

 • CİYA’: (Câyi’. C.) Karınları acıkmış olanlar, açlar. Devamını Oku

 • NİSUN: (Nisvan. C.) Kadınlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar