MESSAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MESSAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MESSAH: Ölçü âletleriyle arazi ölçen. Mühendis. * (Mesh. den) Uğuşturan, mesheden. Masaj yapan. Dellâk.

MESSAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HENDESE-İ MÜLKİYE MEKTEBİ: Osmanlı İmparatorluğu devrinde mühendis yetiştirmek gayesiyle açılan mekteb. XIX. yy. sonlarına kadar memlekette belediye ve mimarî işlerde vazife alacak mühendis bulunmuyordu. Nafia Nezareti bu ihtiyacı nazar-ı itibara alarak bir mühendis mektebi kurulmasının lüzumlu olduğunu ileri sürünce, padişahın emriyle 1884 yılında mekteb açıldı. Ve ilk mezunlarını1888 yılında verdi. 1909 tarihinde ise okulun adı, Devamını Oku

 • Mİ’MAR: İmar eden. Hüner sâhibi. İnşaat plânlarını yapan ve bunların kurulmasına bakan san’atkâr. Binâ inşa eden mühendis. Devamını Oku

 • TURAN: Eski İranlılar tarafından Türkistan ve Tataristan taraflarına verilen isimdir. Turan, eskidenberi Türklerin oturduğu yerlere denirdi. “Türk” ile “Tur” kelimeleri arasındaki benzerlik de bu iki ismin bir asıldan ibaret olduğunu gösteriyor. Devamını Oku

 • MÜTEMESSİH: Bir şeye sürünen. * Mesheden, sıvazlayan. Bir şeye el süren. Devamını Oku

 • MÜCALEDE: Harp âletleriyle vuruşma. Devamını Oku

 • MESH: El sürme. * Silme. * Abdest alırken başı ıslâk temiz el ile sığamak. * Taramak. Devamını Oku

 • DELL (DİLÂL): Naz. * Hey’et. * Güzel ahlâk. Devamını Oku

 • TELLAL: (Bak: Dellâl) Devamını Oku

 • MÜDELLİS: Sattığı malın kusur ve ayıbını müşteriden saklıyan. Devamını Oku

 • MÜHENDİZ: Mühendis mânâsına ise de “zel” ile kullanılmaz. Devamını Oku

 • AB-RANE: f. Su borularına ve su yollarına bakan mühendis. Devamını Oku

 • MÜHENDİSÎN: (Mühendis. C.) Mühendisler. Hendese ilmini bilen kimseler. Devamını Oku

 • ESBRAN: f. At süren, süvâri, at koşturan. Devamını Oku

 • KÂMBİN: f. Merâmına erdiren. İsteğine kavuşturan. Devamını Oku

 • İNA İZ: f. Dizgin bırakmış, koşturan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar