MESLUB-ÜŞ ŞUUR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MESLUB-ÜŞ ŞUUR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MESLUB-ÜŞ ŞUUR: Anlayışsız, idraksiz, şuursuz.

MESLUB-ÜŞ ŞUUR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MESLUB-ÜL AKL: Aklı alınmış. Deli. Devamını Oku

 • MESLUB: Selbedilmiş. Soyulmuş. Alınmış. Giderilmiş. Devamını Oku

 • GAYR-I ŞUURÎ: Şuursuz, şuurun dışında. Devamını Oku

 • KASIR-ÜL FEHM: Anlayışı noksan, kısa anlayışlı. Anlayışsız. Devamını Oku

 • GAFUL (GAFLE): Aldanmak. * Terk etmek. * Belirsiz ve idraksiz olmak. Devamını Oku

 • FATANET: (Fetânet) Zihin açıklığı. Çabuk kavrayış ve anlayış. Sağlam anlayış. Fıtnetlik. * Müteyakkız oluş. * Peygamberlerin sıfatlarından biridir. Devamını Oku

 • MUTAFATTIN: (Fatânet. den) Anlayışlı. Hem anlayıp farkına varan. Kavrayan. Devamını Oku

 • MUTAFATTIN: (Fatânet. den) Anlayışlı. Hem anlayıp farkına varan. Kavrayan. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü TELAKKİ: (Hüsn-i telakki) İyi anlayış. İyi kabul ediş. Güzel telâkki etmek. Anlayış gösterip iyi niyetle kabul etmek. Devamını Oku

 • HAYVAN: Canlı şey, insanla beraber her canlı. * İnsan olmayan idraksiz canlı yaratık. * Yük kaldıran, araba çeken ve binilen hayvan, beygir, katır v.s. * Mc: Akılsız ve idraksız insan, ahmak. (Aslı “Hayevan”dır) Devamını Oku

 • ZÎ-ŞUUR: şuurlu. şuur sâhibi. Devamını Oku

 • TAHT-EŞ ŞUUR: Şuur altı. Şuur haricinde olarak açılıp yayılan zihnî faaliyet.(Taht-eş şuur, gayr-ı meş’urdan vâzıhan farklıdır. Hâfızada teraküm etmiş, fakat bu anda kendisini düşünmediğimiz hâtıralar, gayr-i meş’ur ve kaimdirler. Fakat taht-eş şuur değildirler. L.R.) Devamını Oku

 • TAHT-EŞ ŞUUR: Şuur altı. Şuur haricinde olarak açılıp yayılan zihnî faaliyet.(Taht-eş şuur, gayr-ı meş’urdan vâzıhan farklıdır. Hâfızada teraküm etmiş, fakat bu anda kendisini düşünmediğimiz hâtıralar, gayr-i meş’ur ve kaimdirler. Fakat taht-eş şuur değildirler. L.R.) Devamını Oku

 • AYİNE-İ ZİŞUUR: Şuur sahibi âyine. (Yani: İnsan, cin, melek) Devamını Oku

 • FAHİM: Akıllı. Anlayışlı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar