MESKUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MESKUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MESKUN: İçinde oturanları olan yer. İnsan bulunan şenlenmiş yer.

MESKUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • GAYR-I MESKUN: İçinde oturulmayan yer. Kimsesiz yer. Devamını Oku

 • AMPUL: Fr. İçinde elektrik akımı yardımıyla ışık vermeye yarayan bir iletken bulunan, havası boşaltılmış olan cam şişe. * İçinde sıvı ilâç bulunan, ağzı kızdırılarak kapatılmış küçük şişe. Devamını Oku

 • ARAZİ-İ MEVÂT: Huk: Hiç kimse tarafından kullanılmayan ve halka verilmeyen, meskun mahallerden biraz uzakta bulunan taşlık ve kıraç arazi.* İşlenmemiş toprak. Devamını Oku

 • BEŞER: (Beşere) İnsan derisinin dış yüzleri. * İnsan. Âdem.(Hem istikrâ-i tâmme ile ve fenlerin tahkikatıyla sabit olmuş ki; mahlûkat içinde en mükerrem, en ehemmiyetli beşerdir. Çünki beşer, hilkat-ı kâinattaki zâhiri esbab ve neticelerinin mabeynindeki basamakları ve teselsül eden illetlerin ve sebeplerin münâsebetlerini aklıyla keşfedip san’at-ı İlâhiyeyi ve muntazam hikmetli icadât-ı Rabbaniyenin taklidini san’atcığıyla yapmak ve Devamını Oku

 • SEKENE: Sâkin olanlar, oturanlar. Bir yerde devamlı oturanlar. Devamını Oku

 • KARYE: Köy. Nâhiyeden küçük olan, insanlarla meskun yer. Devamını Oku

 • BİRA: (Felemenkçe) İçinde alkol bulunan ve bu sebeple haram olan bir cins içki. Devamını Oku

 • SEFİL: Sefalet çeken, muhtaçlık içinde olan. Çok sıkıntıda bulunan. * Uslu huy sahibi. Devamını Oku

 • MÜNDERİC: Yer almış. İndirac eden, derc olunan. * Bir şeyin içine konulmuş bulunan. İçinde bulunan. Devamını Oku

 • MADDE: Zahir duygularla hissedilen, ruhâni olmayıp, ağırlığı olan, cismâni bulunan. * Asıl, esas, cevher, mâye. * Bend, fıkra, kısım. * İlm-i Kelâmda: His âzâmız üzerine bir takım muayyen ihtisâsât husule getiren veya getirebilen, her şey. * Tıb: Çıbanın içinde hasıl olan yara. Devamını Oku

 • DER-KÂR: f. Mâlum, âşikâre olan. * İçinde olan. İçte bulunan. Devamını Oku

 • MAMHURAN: Adilcevaz, Patnos, Erciş ve bilhassa Beytüşşebab havalisinde meskun olan bir aşiret ismi. Devamını Oku

 • ANTROPOLOJİ: yun. İnsan dediğimiz varlığı inceleyen ilim. İnsan biyolojik özellikleri açısından incelendiğinde biyolojik antropoloji, cemiyet halinde yaşıyan bir varlık olması açısından incelendiğinde sosyal antropoloji veya kültür antropolojisi, insanın mahiyeti, diğer varlıklardan farkı, hayatının mânası, dünyadaki yeri açısından incelendiğinde felsefi antropoloji adlarını alır. Allah insanın önce bedenini yaratmış, so a ona ruh vermiştir. Hiçbir varlığa vermediği Devamını Oku

 • ESLEB: İnsanın vücudunda veya yüzünde bulunan ben, nokta. * Süprüntü, moloz. Devamını Oku

 • EMLAK: (Mülk. C.) Mülkler. İnsanın tasarrufunda bulunan yerler. * Melekler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar