MERKUM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MERKUM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MERKUM: (Rakam. dan) Yazılmış. Adı geçmiş. Rakamla söylenmiş. Sayılmış. * Basit ve âdi insan. (Bak: Mezbur)

MERKUM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEZBUR(E): Adı geçen. İsmi yukarıda geçen. (Bak: Merkum) * Taş ile örülmüş kuyu. Devamını Oku

 • MEZKÛR: Zikri geçen. Zikredilmiş. Evvelce bahsi geçmiş olan. (Bak: Mezbur-Merkum) Devamını Oku

 • RAKAMÎ: Rakam ve sayıya ait. Rakamla alâkalı. Devamını Oku

 • BESAİT: (Basit. C.) Basit şeyler. Mürekkeb ve memzuç olmayanlar. Devamını Oku

 • KUMAR: Para vs. karşılığında oynanılan oyun. Meşru bir ihtiyacın karşılanması için bir çalışma sonucu olmadan piyango ve şans oyunları gibi haram yollarla kazanç elde etmektir. Dinimizde böyle oyunların her türlüsü haramdır. Bir müslüman kendi menfaatini isteyip zararını istemediği gibi; diğer bir müslümanın da çıkarını gözetip kötülüğünü isteyemez. Halbuki kumara katılan herkes, karşı tarafın zarariyle kendi Devamını Oku

 • KİMYA: Basit cisimlerin hususiyetlerini, bu cisimlerin birbirlerine olan tesirlerini ve bundan ileri gelen birleşmeyi inceleyen ilim. Basit maddelerdeki değişikliği anlamağa çalışan ilim kolu. * Edb: Aşk. * İlâç. * Tas: Mevcud olana kanaat ve elde edilmesi mümkün olmayana ait arzuyu terk etmek. Devamını Oku

 • ANTROPOMORFİZM: Sosy. İnsan şeklinde putlara inanma ve tapma esasına dayanan batıl bir din. Allah’ı insan vasıflarıyla tasavvur eden dinî inançlar da antropomorfizm’in başka kılıkta görünüşleridir. Meselâ aslı bozulmuş Musevilik ve Hıristiyanlıkta Allahın insan şeklinde düşünülmesi antropomorfizm denilen putperestliğe bir geri dönüştür. İslâm dini Allah’ın varlığı, sıfatları ve fiilleriyle eşsiz ve benzersiz olduğunu bildirmekle, en üstün Devamını Oku

 • EBCED: Arabça Eski Sâmi alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre tertiplenmesinden meydana gelen birinci kelime. Bu tertip İbrâni ve Süryâni Alfabesindeki harfleri içine alır. İbâredeki kelimelerin sırası ve harflerin rakam değerleri şu suretle gösterilmektedir. $(Ebced) $(Hevvez) $(Hutti) $(Kelemen) $(Sa’fes) $(Kareşet) $(Sehaz) $(Dazig)Bu sekiz kelime bütün huruf-u hecâ denen yirmi sekiz harfi içine almış ve Devamını Oku

 • SIFAT TERKİBİ: Sıfat tamlaması. Meselâ: “Kâmil insan” kelimeleri bir sıfat terkibidir. Burada Türkçe ifâdeye göre “kâmil insan” terkibinden birinci kelime sıfat (belirten), ikinci kelime ise mevsuf (belirtilen) dir. Farsça kâideye göre “insan-ı kâmil” diye söylenir. Devamını Oku

 • SIFAT TERKİBİ: Sıfat tamlaması. Meselâ: “Kâmil insan” kelimeleri bir sıfat terkibidir. Burada Türkçe ifâdeye göre “kâmil insan” terkibinden birinci kelime sıfat (belirten), ikinci kelime ise mevsuf (belirtilen) dir. Farsça kâideye göre “insan-ı kâmil” diye söylenir. Devamını Oku

 • AŞERE: On. On rakamı. Devamını Oku

 • AŞERE: On. On rakamı. Devamını Oku

 • RAKAM: Bütün satıcı, bütün satan. Devamını Oku

 • RUKUM: (Rakam. C.) Rakamlar. Devamını Oku

 • MURAKKIM: (Rakam. dan) Pusulanın iğnesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar