MERAKIM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MERAKIM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MERAKIM: (Mirkam. C.) Kalemler. Yazma işinde kullanılan âletler.

MERAKIM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MERAKIM: (Mirkam. C.) Kalemler. Yazma işinde kullanılan âletler. Devamını Oku

 • LÜÜME: Öküz. * Çiftçilikte kullanılan bazı âletler. Devamını Oku

 • LÜÜME: Öküz. * Çiftçilikte kullanılan bazı âletler. Devamını Oku

 • MESATIR: (Mistar. C.) Cetveller, mistarlar. Çizgi çizme için kullanılan âletler. Devamını Oku

 • TEBYİZ: Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma. * Ağartma, beyazlatma. Devamını Oku

 • İMLA: Doldurma, doldurulma. * Yazı yazma. (Dikte) * Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi. * Müddeti mühlet vererek uzatma. Devamını Oku

 • HAVAN: İçinde çeşitli şeylerin dövülüp ufalandığı ağaç, mâden veya taştan yapılmış çukurca kap. * Tütün kesmekte kullanılan makine. * Başkalarına destek olacak gücü bulunmadığı halde, yardakçılık eden kimse. * Elektrikî bir boşalmanın ısı değerini gösteren âlet. * İçine çukur delikler oyulmuş büyük ağaç kütüğü. (XlX. yy.dan önce bu deliklerin içinde, kara barutun bileşimine giren maddeler Devamını Oku

 • TASHİF: (C.: Tashifât) Yanılarak yanlış kelime yazma. Yazı yazarken kelimeyi yanlış yazma. * Hatâ yapma. * Tağyir etme, değiştirme. Devamını Oku

 • TASDİR: İcra etme. Vaz’ etme. * Başlama. * Başlangıç yazma. * Örtme. * Başa geçirme, başa koyma. * Yazma. * Çıkarma, çıkartma. Devamını Oku

 • İZBAR: Yazma. Yazma ile bildirme. Devamını Oku

 • TENMİK: (Nemk. den) Yazma. Yazılma. * Güzel yazı ile yazma. Devamını Oku

 • MEZABİR: (Mizber. C.) Kalemler, kamışlar. Devamını Oku

 • YERA: (Yerâa. C.) Yontulmamış kamış kalemler. Kamışlar. * Ateşböcekleri. Devamını Oku

 • AKLAM: (Kalem. C.) Kalemler. Oklar. Yayla atılan eski zaman silahlarından biri. Devamını Oku

 • FÎ: Arabçada harf-i cerrdir. Mekâna ve zamana âidiyyeti bildirir. Ta’lil için, isti’lâ için ve yine harf-i cerr olan “bâ, ilâ, min, maa” harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef’ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te’kid mânası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fî) : “İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dâir, mütedair, beherine ve herbirine” mânalarına gelir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar