ME’NUSİYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ME’NUSİYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ME'NUSİYET: Alışılmış olma. Alışılma. Ünsiyet edilmiş olma.

ME’NUSİYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ME’NUS: Alışılmış. Alışık. Ünsiyet edilmiş. * Beğenilmiş. Mergub. Devamını Oku

 • ME’LUFİYET: Alışıklık, ünsiyet. Devamını Oku

 • ENİS(E): (Üns. den) Dost, arkadaş, ünsiyet edilmiş olan. Alışılmış, kendisi ile ülfet edilmiş olan. Sevgili. * Sulu ve ağaçlı yerlerde bulunan ve sesi gayet hoş bir kuş. Çeşitli nağmelerde öter, kâh deve gibi kükrer ve at gibi kişner; insana alışır. * Yaban horozu. Devamını Oku

 • ME’ZUNİYET: Me’zun olma. İzinli ve salâhiyetli olma. Diplomalı olma. Devamını Oku

 • ŞAHSİYET: Bir kimsenin kendisine mahsus ahvâli. Şahıs olma. Karakter sâhibi ve makbul bir insan olma. Devamını Oku

 • MAGMUMİYET: Kederli, gamlı olma. * Hava bulutlu ve kapalı olma. Devamını Oku

 • EHEMMİYET: Mühim olma, ağırlık, değerlilik, dikkate değer olma, dikkat ve ihtimam, kıymet, nazar-ı dikkati çekme. Devamını Oku

 • İSTİKLÂLİYET: İstiklâl üzere bulunma. Hür ve müstakil olma. Başlı başına buyruk olma. Devamını Oku

 • CİNSİYET: Bir kavim ve kabileye mensub olma. * Bir cins ile alâkalı olma. Devamını Oku

 • ACİNİYET: Mâcun halinde olma. Hamur gibi yoğurulmuş olma. Devamını Oku

 • HÜCCİYET: İhticaca salih olma. Delil sayılabilme, sağlam delil kabul edilir olma. Devamını Oku

 • MA’DUMİYET: Yokluk, ma’dumluk, yok olma. Devamını Oku

 • MA’LULİYET: Hastalıklı olma, illetlilik. Devamını Oku

 • MEBDEİYET: Başlangıç olma işi. Devamını Oku

 • MEŞGULİYET: Meşgul olma, bir iş yapma. * Uğraşılan ve meşgul olunan şey. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar