MENSUCÂT-I HARİRİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MENSUCÂT-I HARİRİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MENSUCÂT-I HARİRİYYE: İpek dokumalar.

MENSUCÂT-I HARİRİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MENSUC: (Nesc. den) Dokunmuş, dokunulmuş, dokunulan. Örülmüş. İşlenmiş. Devamını Oku

 • MENSUCÂT: Bez veya kumaş gibi dokumak suretiyle yapılan tezgâh veya fabrika mahsulü mallar. Devamını Oku

 • ECVED-İ MENSUCAT: Dokumaların en iyisi. Devamını Oku

 • NESAİC: (Nesice. C.) Dokumalar. Dokunmuş kumaşlar. Ette ve deride olan nescler, dokular. (Bak: Nesc) Devamını Oku

 • HARİCİYYE: Hariçle alâkalı. Dış işleri. * Ameliyatla tedavi edilebilen hastalıklar. * Haricilik. (Bak: Havâric vak’ası) Devamını Oku

 • HARİRÎ: İpek eşya. * İpek tüccarı. * Bir nevi kâğıt. Devamını Oku

 • HARİR: İpek. İpekten yapılmış. * Harâretli. Sıcak. Devamını Oku

 • DUD-İ HARİR: İpek böceği. Devamını Oku

 • HARÎK-I KEBİR: Büyük yangın. * Büyük Cihan Harbi. Devamını Oku

 • HARİRİYE: Un ve süt ile yapılan bulamaç. Devamını Oku

 • EBU KATADE HARİS BİN RİB’İY (R.A.): Ensardan ve Resül-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın süvarilerindendir. 170 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Uhud Gazvesinden itibaren bütün muharebelere iştirak etmiş bir kahraman olup 74 tarihinde 80 yaşında iken Medine’ye avdetinde vefat etmiştir. (R.A.) Devamını Oku

 • MÜŞRİF-ÜL HARÂB: Harab olmağa ve yıkılmağa yüz tutmuş. Devamını Oku

 • HARÂS-I HARÂB: Harap olmuş değirmen. * Mc: Dünya. Devamını Oku

 • CAŞİRİYYE: Kuşluk vakti yenen yemek. Kuşluk yemeği. Devamını Oku

 • SÜRİYYE: (C.: Serâri) Cariye, odalık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar