MENAM Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MENAM kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MENAM: Uyku. Uyku zamanı. * Rüya. Düş. * Uyunacak yer, yatak odası.

MENAM ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HABGAH: f. Yatak odası. * Uyunacak yer. Devamını Oku

 • HABİSTAN: f. Yatakhane, yatak odası. Devamını Oku

 • ŞEBİSTAN: f. Yatak odası. * Harem dairesi. * Gece ibadetine mahsus oda. Devamını Oku

 • VESEN: Uyku ağırlığı. Uyku ile uyanıklık arası. * Uyku anında aklın gitmesi. * Hâcet. Devamını Oku

 • HACLE: (Haclegâh) f. Gelin odası. Gerdek odası. Devamını Oku

 • GILMAN-I HASSA: Tar: Padişahların hususi köleleri. Bunlara ilk zamanlarda “İç oğlanları”, daha sonları da “İç ağaları” da denilirdi. Bunlar, “Enderun-u Hümayun” denilen ve sarayın Babussaade’den içeride bulunan kısmında hizmet ederler; derece ve hizmet itibariyle başka başka odalarda otururlardı. Bu odalar; Büyük ve Küçük Odalar, Doğancı Koğuşu, Seferli Odası, Kiler Odası, Hazine Odası adlarını taşırlardı. Devamını Oku

 • KAYLULE: Kerâhet vakti olmayan kuşluk vakti uykusu, öğle uykusu.(Re’fet, $ âyet-i celilesindeki $ kelimesinin mânasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından so a sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla, elmas gibi kalemini atâlete uğratmamak için yazılmıştır. Uyku üç nevidir:Birincisi: Gayluledir ki, “fecirden so a tâ vakt-i kerahet bitinceye kadardır.” Bu uyku, rızkın noksaniyetine Devamını Oku

 • İZAFET-İ MAKTU’: Kesik tamlama. Terkib-i izafet-i maktu’da denir. Esre’yi kaldırmağa da fekk-i izafet denir. Yani izafetin kaldırılması demektir. Meselâ: Câme-hâb $ : Yatak. Câme-i hâb $ : Uyku elbisesi. Ser-rişte $ : İp ucu, vesile, tutamak. Ser-i rişte $ : İpin ucu. Devamını Oku

 • VESN: Hafif. * Uyku. * Uyku anında aklın gitmesi. * Uykudan dolayı kişiye ârız olan zayıflık. Devamını Oku

 • ESTAN(E): f. İstirahat edilecek ve uyunacak rahat yer. Devamını Oku

 • HURDENGÂH: f. Yemek odası. Devamını Oku

 • KALAYE: Kilise odası. Devamını Oku

 • BEYT-ÜL ARUS: Gelin odası. Devamını Oku

 • BEYT-ÜZ ZİFÂF: Gelin odası. * Edb: Aynı vezinde iki mısra’dan ibâret söz. Devamını Oku

 • MENASSA: Çeyiz odası. * Yüksek yer, çardak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar