MENAL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MENAL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MENAL: Yetiştirme, nâil olma, kavuşma. * Ele geçirilen şey. Nâil ve sahib olunan şey.

MENAL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • BELÂG: Eriştirme, yetiştirme. * Maksada uyan güzel ifâde. Kâfi gelme, kifâyet. Devamını Oku

 • İ’DAD: Hazırlama. Yetiştirme. Geliştirme. Devamını Oku

 • MAZHAR: Sahib olma, nâil olma. Şereflenme. * Bir şeyin göründüğü, izhar olunduğu yer. Çıktığı yer. Devamını Oku

 • PERVERİŞ: f. Besleme, besleyiş. Beslenme. * Terbiye etme, yetiştirme, eğitme. Terbiye edilip yetiştirilme, eğitilme. * İlerleme, terakki. Devamını Oku

 • İSTİBHAR: Çok geniş bilgiye sahib olma. * Deniz gibi büyük ve geniş olma. Devamını Oku

 • MALİKİYET: Malik ve sahib olma. Devamını Oku

 • İŞCAR: (Şecer. den) Ağaç yetiştirme. Ağaçlandırma. Devamını Oku

 • DARAYÎ: f. Sahib, mâlik olma. * Hüküm sürme, hâkimiyet kurma. * Bir nevi kumaş. Devamını Oku

 • NAZC: Olgunluk, olma, pişme, kıvam bulma. Yetişme. * Büluğa erme. Bâliğ olma. Devamını Oku

 • İSTİHKAK-I HARS: Huk: Bir yerde ziraatçılık yapma hakkına sahib olma. Devamını Oku

 • PEYVEST: f. Ulaşma, vasıl olma, kavuşma. Devamını Oku

 • TEVARÜD: Vârid olma, gelme. Yetişme, vâsıl olma. * Arka arkaya gelmek. * Edb: Birbirinden habersiz olarak iki şâirin aynı beyti veya mısrayı söylemeleri. Devamını Oku

 • VİKAYE: Koruma. Koruyuculuk. Sahib olma. Arka çıkma. Kayırma. * Tıb: Herhangi bir hastalık için önleyici tedbir alma. Devamını Oku

 • MAHALL-İ TEVARÜD: Vâsıl olunan yer. * Birisine yetişilen mahal. Devamını Oku

 • MÜLAKAT: Kavuşma. Buluşma. Birleşme. * Resmi görüşme. Yüz yüze olma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar