MEN LEHÜL HAKK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEN LEHÜL HAKK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEN LEHÜL HAKK: Fık: Hak sahibi olan kimse.

MEN LEHÜL HAKK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HAKK: (Bâtılın zıddı) Doğru. Gerçek. Vâcib ve lâzım olan. Her sâbit ve doğru olan şey. Adalet. Herkesin meşru olan salahiyeti, iktidarı, bir şey üzerindeki mâlikiyyeti. * Dâva ve iddia. * Hakikate uygunluk. * Geçmiş, harcanmış emek. Pay, hisse. * Münasib * Din. İslâmiyyet. * Kur’an. * Vukuu vâcib, geleceği şüphesiz olan. * Kıyamet. * Mahz-ı Devamını Oku

 • MEFRUGÜN LEH: Kendisine bir şeyin mülkiyeti ve tasarruf hakkı bırakılmış olan kimse. Devamını Oku

 • EL-HAK: Hakkın ta kendisi. Tam doğrusu. Tam gerçekten. * Hakkı, hakkı ile izhar ve beyan eden. * Varlığı hiç değişmeyen, ibadete lâyık ve her hakkın sahibi, Allah (C.C.) Âdil-i Mutlak ve Vacib-i lizâtihi. Devamını Oku

 • NEBİL: (Nebile) Akıllı, anlayışlı, zekâ sahibi. * Yüksek meziyet sahibi. Güzel huylu. * Bilgili ve faziletli kimse. Devamını Oku

 • İNSAN-I KÂMİL: Güzel huy, ahlâk ve yüksek fazilet sahibi olan kimse. Devamını Oku

 • HAKK-I İHTİTAB: Ormana yakın olan kimselerin ormandan odun kesmek hakkı. Devamını Oku

 • DEYYAR: Bir kimse. Ehad. * Yurt sahibi birisi. * Manastır sahibi. Devamını Oku

 • SUKUT-I HAKK: Hakkın sukutu. Hakkın kaybolması. Devamını Oku

 • EHL-İ IRZ: Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli. Devamını Oku

 • EHL-İ IRZ: Yüz aklığı ve şan, itibar sahibi olan, namuslu kimse. Şerefli ve temiz olan. Namuslu, iffetli ve ismetli. Irz ehli. Devamını Oku

 • MUTASARRIF: Tasarruf hakkı ve salâhiyyeti olan. Tasarruf eden. Bir işi kendi isteğine göre idâre eden. Bir malın sahibi. * Eskiden, vilâyetten küçük olan Sancağın en büyük idâre âmiri. Devamını Oku

 • EKSPER: Fr. Uzun tecrübe neticesi bir sahada ihtisas kazanan, meleke sahibi olan kimse. Devamını Oku

 • EHL-İ VUKUF: Bir mes’ele hakkında bilgi sahibi olan salâhiyetli kimseler. Vukuf ehli. Bilirkişi. Devamını Oku

 • SÂHİB-ÜL YED: Mal sahibi, malı elinde tutan kimse. Devamını Oku

 • MAHLUL-U SIRF: Fık: Hakk-ı intikal ve hakk-ı tapu sahibi bırakmaksızın mutasarrıfının vefatiyle mahlul kalan arazi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar