ME’MUR-ÜN BİH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ME’MUR-ÜN BİH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ME'MUR-ÜN BİH: Emrolunan şey.

ME’MUR-ÜN BİH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İRTİSAM: Resmedilmek, resmi çıkmak, resimli ve nişanlı olmak. * Emrolunan şeye imtisâl etmek. * Cenâb-ı Hakkı tekbir ve O’na ilticâ etmek. Devamını Oku

 • Lİ-AYNİHÎ: Kendisi ile bir. Aynı ile. * Allah tarafından emrolunan bir şeydeki güzellik, ya li-aynihi bir hüsündür veya li-gayrihi bir hüsündür. Ya kendi zatındaki bir güzellikten dolayı hasendir veya başkasında sabit bir güzellikten dolayı bir hasendir. Meselâ: Biz iman ile me’muruz. İmandaki hüsn, bir hüsn-ü zâtidir. Bu hüsün başkasından alınmış değildir. Öyle ise iman bizâtihi Devamını Oku

 • MA’MULÜN BİH: Kendisi ile amel olunan. (Hukuk, nizam, program kaidesi) Devamını Oku

 • MEKFUL-ÜN BİH: Kefâlet olunan kimse veya şey. Devamını Oku

 • MUHALÜN BİH: Fık: Birine havale olunan mal. Devamını Oku

 • MEFRUGÜN BİH: Bir kimseye bırakılan şey. Devamını Oku

 • BİHİN(E): f. En iyi, pek iyi, seçkin. * Hallaç. Devamını Oku

 • BÂLÂHÂNÎ: f. Bir şeyi aşırı derecede yüksek gösterme, abartma, şişirme. Devamını Oku

 • BÂLÂHÂN: f. Birşeyi ifrat derecede yüksek gösteren. Devamını Oku

 • EBU İYAZ SELEME BİN AMR BİN EL EKVÂ (R.A.): Biat-ı Rıdvanda hazır bulunan, gayet cesur, nişancı, hamiyetperver bir sahabedir. 77 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Hicrî 74 tarihinde, 80 yaşında iken Medine-i Münevvere’de vefat etmiştir. (R.A.) Devamını Oku

 • HÂHİŞGERAN (HÂHİŞKERÂN): f. Hâhişgerler, istekliler, tâlibler. Devamını Oku

 • UKBE BİN AMİR BİN KAYS EL-CÜHENÎ (R.A.): Ashab-ı Kiramın mümtaz fakihlerinden ve Kur’an-ı Kerim’i ezberleyip yazanlardandır. 55 Hadis-i Şerif rivayet etmiştir. Mısır Valiliğinde bulunmuş ve orada Hicri 58 tarihinde vefat etmiştir. Devamını Oku

 • TERCİH BİLÂ MÜRECCİH: Hiç bir üstünlük sebebi yok iken birbirine eşit iki şeyden birisini diğerine üstün tutmak. Devamını Oku

 • BÜREYDE BİN EL-HUSAYB EL-ESLEMÎ: Horasan diyarında en son hicri 62 veya 63 yılında vefat eden sahabedir. (R.A.). Müslümanların ilk sancaktarıdır. 177 Hadis-i Şerif nakletmiştir. 14 tanesi Buharî ve Müslim’de mezkûrdur. Devamını Oku

 • BÜRHAN-I NÜBÜVVET: Peygamberliğin hak olduğunu isbat eden bürhan ve delil. (Bürhan-ı risalet de aynı mânâdadır.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar