MEMLUKİYYET Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEMLUKİYYET kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEMLUKİYYET: Esirlik. Hizmetkârlık. Kulluk. Kölelik.

MEMLUKİYYET ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEMLUK: Köle. Kul. Esir. Bende. Hizmetkâr. * Birinin malı olan. Devamını Oku

 • ESİRÎ: Esirlik, kölelik, kulluk. Devamını Oku

 • ÇÂKERÎ: f. Abd’e, köleye ait. * Kölelik. Kulluk, abdlik, esirlik, cariyelik. Devamını Oku

 • RIKK: (C.: Erkâ) Kul, abd. * Kulluk, esirlik, kölelik, ubudiyet. * Yufka nesne. Devamını Oku

 • RIKK: (C.: Erkâ) Kul, abd. * Kulluk, esirlik, kölelik, ubudiyet. * Yufka nesne. Devamını Oku

 • MEMLUKÂNE: f. Köleye yakışır hâlde. Kölece. * Eskiden çok defa bir büyüğe sunulan yazılarda, kendinden bahsederken kullanılırdı. Devamını Oku

 • BERDEGİ: f. Esirlik, esaret, kölelik. Devamını Oku

 • NUGERÎ: f. Kölelik, kulluk. Devamını Oku

 • RIKKIYYET: Kölelik, kulluk. Devamını Oku

 • BENDEGÎ: Kölelik. Hizmetçilik. * Ubudiyyet, kulluk. Devamını Oku

 • ESARET: Esirlik. Kölelik. Kullara kendini teslim etmiş olmak. Başka milletten olanlara boyun eğmek. Devamını Oku

 • UBUDİYYET: Bendelik, kulluk, kölelik. Kul olduğunu bilip Allah’a itaat etmek. Allah’a teslim olup, Kur’an ve Peygamber (A.S.M.) vasıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmak.(İnsanlar kendileri için değil, Allah’a ubudiyet için yaratılmışlardır.)(Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-i İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi, emr-i İlâhî ve neticesi rıza-i Hak’tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, Devamını Oku

 • ZA’FİYYET: Zayıflık, dermansızlık, güçsüzlük. Devamını Oku

 • ŞA’RİYYET: Fiz: Kılcallık. Devamını Oku

 • MA’ZURİYYET: Ma’zurluk. Özürlülük. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar