MEKÂTİB-İ İ’DÂDİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEKÂTİB-İ İ’DÂDİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEKÂTİB-İ İ'DÂDİYYE: Yüksek mekteblere talebeyi hazırlayan, rüştiyeden so a gidilen mektebler. Liseler.

MEKÂTİB-İ İ’DÂDİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEKTEB-İ İ’DADÎ: Osmanlılar devrindeki rüştiyeden, yani eski orta mektebden so a gelen ve talebeyi yüksek mektebe hazırlayan tahsil devresi. Lise. Devamını Oku

 • MEKÂTİB-İ ÂLİYE: Yüksek mektebler. Yüksek okullar. Üniversite ayarındaki mektebler. Devamını Oku

 • MEKÂTİB-İ İBTİDÂİYYE: İlk mektebler, ilk okullar. Devamını Oku

 • MEKÂTİB-İ RÜŞDİYYE: Orta mekteb derecesinde ve altı sınıflık olan Osmanlı Devleti devrindeki mektebler. Devamını Oku

 • MEKÂTİB-İ LEYLİYYE: Yatılı mektebler. Devamını Oku

 • MEKÂTİB: (Mekteb. C.) Mektebler, okullar. Devamını Oku

 • MEKÂTİB-İ HUSUSİYE: Hususi mektebler. Özel okullar. Devamını Oku

 • İ’DADİYE: Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus. * Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden so a gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb. Devamını Oku

 • SÂLİSÂT: (Sâlise. C.) Sâliseler. Sâniyenin altmışta biri kadar olan vakitler. Devamını Oku

 • SİYER-İ SENİYYE: Yüksek ahlâk ve yüksek vasıflar. Hazret-i Peygamberin (A.S.M.) yüksek ahlâk ve vasıflarına dair yazılan kitab. Devamını Oku

 • TÂK-I MUALLÂ: Yüksek şerefe. Yüksek kubbe. * Yüksek haysiyet ve şeref sahibi. Devamını Oku

 • ULLİYYE: (İlliyye) Yüksek tabaka. En yüksek. En şerefli. * Çardak. Devamını Oku

 • ULLİYYE: (İlliyye) Yüksek tabaka. En yüksek. En şerefli. * Çardak. Devamını Oku

 • BU’D-İ MESAFE: Gidilen yolun uzaklığı. Devamını Oku

 • REFİ’-ÜD DERECÂT: Derece ve itibarı yüksek olan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar