MEHD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEHD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEHD: Beşik. Beslenilecek, büyüyecek yer. * Yeryüzü. * Yayıp döşemek. * Kâr kazanmak. * Hazırlanmak.

MEHD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEHD-ARA: f. Beşik süsleyen. Devamını Oku

 • MEHDİ-İ MUNTAZIR: (Şiilerin itikadına göre) Kıyameti bekleyen mehdi. Devamını Oku

 • MEHDİ-MİSAL: Mehdiye benzer surette. Mehdi gibi hidayete vesile olan. Devamını Oku

 • MEHDİYYE: Mehdiye âit ve mensub olan. Mehdiye dâir ve müteallik. * Hediye. Armağan. Devamını Oku

 • MEHD-İ UHUVVET: Uhuvvet beşiği. Kardeşlik kazanılan yer. Devamını Oku

 • MEHDİ-Yİ ABBASÎ: (Hi: 120-163) Abbâsi Halifesidir. Ebu Abdullah Muhammed diye de anılır. Halife Mansurun oğludur. Meşhur ve iyiliği ile umumi kabul gören bir zat olup hususan sulh zamanında imparatorluğun inkişafı için çok çalışmıştır. Yeni yollar yaptırmış, postayı ıslâh etmiş ve Abbâsi Sülâlesinin en iyi hükümdarı olarak tanınmıştır. Devamını Oku

 • HULEFÂ-İ MEHDİYYÎN: Mehdi olan halifeler. Yani âhir zamanda gelen büyük mehdinin bazı vâsıflarına sahib olan halifeler. (Bak: Mehdi)(Hz. Mehdi’ye dair muhtelif rivayetler var. Tafsilat ve tasvirat başka başkadır… Resul-i Ekrem (A.S.M.) vahye istinaden herbir asırda kuvve-i mâneviye-i ehl-i imanı muhafaza etmek için, hem dehşetli hadiselerde ye’se düşmemek için, hem âlem-i islâmiyetin bir silsile-i nuraniyesi olan Devamını Oku

 • MEHDİ: Hidâyete eren veya hidayete vesile olan. Sâhib-üz-zaman. “Hususi ve şahsi bir tarzda Allah’ın hidayetine mazhar olan, kendisine Cenâb-ı Hak tarafından yol gösterilen” mânasınadır. Bu kelime ihtida etmiş olanlar için de kullanılmıştır. Mehdi-yi Resul, Mehdi-yi muntazır da denir. Ahir zamanda gelip bütün müslümanları Hakaik-ı imâniye ve Kur’âniyeyi câmi’ eserleri ile uyandıracak, dinlerini takviye ve imânlarını Devamını Oku

 • İKTİRAF: Emek çekerek kesb ü kâr eylemek, kazanmak. * Günah kazanmak. Devamını Oku

 • TEEHHÜB: Hazırlanmak. Devamını Oku

 • TEFAHHUL: Aygırlanmak. Devamını Oku

 • ME’LE: (C: Miâl) Hazırlanmak. * Şişman kadın, semiz avret. * Bahçe. Devamını Oku

 • TEŞEZZÜR: Ayrılmak. * Korkmak. * Hazırlanmak. * Davara binmek. Devamını Oku

 • TURUK: (Tarîk. C.) Yollar, tarikler. Meslekler. Usuller. * Aygırlanmak. Devamını Oku

 • MÜHUD: (Mehd. C.) Beşikler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar