MEFTUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEFTUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEFTUN: Fitne ve belâya tutulmuş olan. Âşık. Mecnun. * Cünun. Fitne.

MEFTUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEFTUNİYET: Tutkunluk. Aşıklık. Devamını Oku

 • MAHMUM: Hummaya, sıtmaya tutulmuş. Sıtmalı olan. Ateşli olan. Mecnun. Saçma sapan konuşan. Devamını Oku

 • TEFTİN: (Fitne. den) Fitneye düşürme. * Meftun verme. Ayartma. Devamını Oku

 • MÜFETTİN: (Fitne. den) Meftun ve hayran eden. Şaşkın bir hâle getiren. * Fitneye düşüren. Devamını Oku

 • MECZUB: Başkasının te’siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş. * Deli. Divane. Mecnun.(Sultan Mehmed Fatih’in zamanında hikâye edilen meşhur ve mânidar “Cibâli Baba kıssası” nev’inden olarak bir kısım ehl-i velâyet, zâhiren muhakemeli ve âkıl görünürken, meczubdurlar. Ve bir kısmı dahi; bâzan sahvede ve daire-i akılda görünür, bâzan aklın Devamını Oku

 • FİTNE-İ ÂHİRZAMAN: Âhirzamandaki fitne. Deccal fitnesi.(Rivayette var ki: “Fitne-i âhirzaman o kadar dehşetlidir ki, kimse nefsine hâkim olmaz. ” Bunun için binüçyüz sene zarfında emr-i Peygamberîyle bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş, azâb-ı kabirden so a $ vird-i ümmet olmuş. Allahu a’lem bissavab, bunun bir te’vili şudur ki: O fitneler nefisleri kendilerine çeker, meftun eder. Devamını Oku

 • KAYS: Leylâ ile Mecnun hikâyesinin erkek kahramanı olan Amirinin adı. * Süngü miktarı. Devamını Oku

 • EFLEC: (Felc. den) Seyrek, sık olmayan diş. Bazıları dökülmüş olan diş. * Geniş omuzlu, kollarının arası açık olan adam. * Nüzul hastalığına tutulmuş olan kimse. Devamını Oku

 • MÜSTE’CER: Kira ile tutulmuş olan. Devamını Oku

 • MASDU’: Baş ağrısına tutulmuş olan. Başı ağrıyan. Devamını Oku

 • SURETPEREST: f. Görünüşe, surete çok kıymet veren. Esasa kıymet vermeyen. * Resimleri çok seven ve meftun olan. (Bak: Sanem-perest) Devamını Oku

 • MÜRCİF: (Recefe. den) Fitne ve fesad için iftiralar ve yalan haberler neşrederek ortalığı karıştıran. Yalancı. * Mutlak bir şey ile meşgul olan. * Yer sarsıntısı. Zelzele. Devamını Oku

 • MÜRCİF: (Recefe. den) Fitne ve fesad için iftiralar ve yalan haberler neşrederek ortalığı karıştıran. Yalancı. * Mutlak bir şey ile meşgul olan. * Yer sarsıntısı. Zelzele. Devamını Oku

 • REHİN: (Rehn-Rehine) Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey, rehin edilmiş. * Mevkuf ve mahpus kılmak. Devamını Oku

 • NECİD: Kahraman, bahadır. * Arabistan’da bir memleket ismi. * Münbit yer. Fitne ve nifak yeri olan memleket. * Arslan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar