MEFSUD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEFSUD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEFSUD: Kendinden kan alınmış kimse.

MEFSUD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İMTİNA-İ HAKİKİ: Bir şeyin mümkün olmamasının aklen zaruri olması. (Meselâ: Bir kimse kendinden yaş bakımından büyük olan başka bir kimse hakkında: “Bu benim oğlumdur” diye iddia etse, dâvâsı dinlenmez. Çünkü, kendinden yaşça büyük bir adamın, kendisinin neslen oğlu olması aklen muhaldir.) Devamını Oku

 • MU’TEMED: Kendine güvenilen. İtimad edilen kimse. Kendinden emin olunan. Ziyadesiyle doğru ve müstakim olan. Devamını Oku

 • İSM-İ MEVSULE: O şey ki, o kimse ki, mânâlarının yerine kullanılan, “Mâ, Men, Ellezi” gibi kelimelerdir. İki kelimeyi veya mânâyı birbirine birleştiren, mânâsı kendinden so a gelen bir cümle ile tamamlanın bir kelimedir. Devamını Oku

 • RESÜL: Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebi denir. * Haberci. * Huk: Tasarrufta hakkı olmaksızın, birisinin sözünü olduğu gibi bir Devamını Oku

 • GAŞY: Bayılma, kendinden geçme. Devamını Oku

 • MEŞKÜVV: Kendinden şikâyet olunan. Devamını Oku

 • SERMEST: f. Başı dönmüş, kendinden geçmiş. Devamını Oku

 • TEGAŞŞİ: (Gışâe. den) Örtünme, bürünme. * (Gaşy. den) Kendinden geçme. Devamını Oku

 • İSTİ’TAB: Kendinden razı, hoşnut etme. Devamını Oku

 • İGMA’: Bayılma, baygınlık, kendinden geçme. Devamını Oku

 • GAŞYET: Kendinden geçme, bayılma. * Örtmek. * Hayret. Devamını Oku

 • HUMAR-ÂLUD: f. Süzgün ve baygın göz. * Kendinden geçmiş, şaşkın. Devamını Oku

 • MÜTEGAŞŞİ: (Gaşy. dan) Kendinden geçen, gaşyolan. * Bürünen, örtünen. Devamını Oku

 • MAGŞİ: (Gaşy. den) Baygın. Gaşyolmuş. Kendinden geçmiş. Devamını Oku

 • BEDMEST: f. Kendinden geçmiş derecede sarhoş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar