MEFAZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEFAZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEFAZ: Feyz, halâs, zafer. * Korkulardan, acılardan kurtulup murada ermek.

MEFAZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NAİLİYET: Ele geçirmek, murada ermek, elde etmek. Devamını Oku

 • NAİLİYET: Ele geçirmek, murada ermek, elde etmek. Devamını Oku

 • FETH-İ MÜBİN: Açık ve parlak zafer. Hakkı, bâtılın tahakkümünden kurtaran veya birbirine zıd olan hak ile batılın karışıklığını ayırarak hakkı galip kılan feth ve zafer Bu zafer, harp ile olabileceği gibi harpsiz de olur. (Hakikatın ve ilmin galebesi gibi.)Fetih suresinin birinci âyetinde geçen “Feth-i mübin”in ifade ettiği manâlardan biri: Sahih-i Buharî muhtasarının beyanına göre çok Devamını Oku

 • NECAH: Zafer bulmak, murâda ermek, ihtiyaçlarını te’mine muvaffak olmak. Devamını Oku

 • MUZAFFER: Kahraman. Gâlip gelmiş. Başarmış. Muvaffak olmuş. Zafer kazanmış, zafer kazanan. Devamını Oku

 • MERHUM: (Rahm. den) Kendine rahmet edilmiş. * Rahmete kavuşmuş. Dünyanın sıkıcı ahvâlinden kurtulup rahmet-i İlâhiyeye kavuşmuş olan. Dünya imtihanından kurtulup, vazifesini bitirmiş, paydosa kavuşmuş olan. (Vefat etmiş müslüman hakkında söylenir.) Devamını Oku

 • MÜSTEFİZ: (Feyz. den) İstifaze eden, feyz alan. Kazanç sâhibi olan. Devamını Oku

 • İSTİFAZA: Feyz alma, feyz bulma, feyizlenme. İlim, irfan ve mânevi zenginlik kazanma. Devamını Oku

 • NÜCH (NECÂH): Zafer bulmak. Hâlâs olmak. Kurtulmak. İhtiyaçlarını giderip zafer bulmak. Devamını Oku

 • FEYZ-AVER: f. Feyz getiren. Feyiz veren. * Bolluk veren. Devamını Oku

 • İFAZA: (Feyz. den) Bereketlendirmek. Feyz vermek. Bol bol dağıtmak ve akıtmak. Taşıp yayılmak. Devamını Oku

 • FEYYAZ: Çok feyz veren. Çok bereket ve bolluk veren. (Bak: Feyz) Devamını Oku

 • KÂMKÂRÎ: f. Mutluluk, saâdet, bahtiyarlık. Murada ermeklik. Devamını Oku

 • İFLAT: Kement veya bağdan kurtulup kaçma. Devamını Oku

 • İSTİFAKA: Hastalıktan kurtulup iyileşme. * Sarhoşluktan ayılma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar