MEDİNE-İ MÜNEVVERE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEDİNE-İ MÜNEVVERE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Nurlu, nurlanmış şehir.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÂRİF-İ MÜNEVVER: Nurlanmış ve mesleğinin mütehassısı olmuş ve aklı ile beraber kalbi de nurlanmış âlim. Arif-i Billâh. Devamını Oku

 • ZULMET-İ MÜNEVVERE: Efkâr-ı hâzırada cehl-i basiti, cehl-i mürekkebe kalbeden en mühim sebep. Meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla anladım zannetmek ve izah olundu zannetmektir. Manyetizma, telepati, kuvve-i mıknatısıyye ve elektrik gibi isimleri takmakla o hârika hâdiseler izah olunmuş olamazlar. Devamını Oku

 • ENVER: En nurlu, daha nurlu, çok parlak. Devamını Oku

 • MEDİNE: Şehir. * Hicazda Hz. Peygamberin (A.S.M.) türbesi bulunan şehirdir. Buranın İslâmiyyetten evvel ismi “Yesrib” idi. Devamını Oku

 • BELEDÎ: (Beled. den) şehir veya kasaba ahalisinden olan, şehirli. * Şehir ve kasabaya ait. * Belediye İdaresine mensub. * Mahallî, yerli. Devamını Oku

 • GARNİZON: Fr. Bir şehir veya müstahkem mevkideki birliklerin tamamı. * Askeri birliklerin bulunduğu şehir. Devamını Oku

 • DERVAZE: f. Kapı. Şehir. Şehir kapısı, kale kapısı. Devamını Oku

 • BAŞKENT: t. Başşehir. Bir devletin idare merkezi olan şehir. Devlet merkezi. Payitaht. Devamını Oku

 • MÜNEVVER: (Nur. dan) Mc: Kur’anî ve imanî eser okumakla ve ibadet ve taatla nurlanmış. Nurlandırılmış, ışıklı. * Uyanık. İntibaha gelmiş. Akıllı âlim. İmanî ve İslâmî tahsil ve terbiye görmüş. * Parlatılmış. Devamını Oku

 • RUŞENDİL: Kalbi nurlanmış. Kâmil ve çok temiz dindar. Devamını Oku

 • LEYL-İ MÜNEVVER: Gündüze benzeyen gece. Nurlanmış gece. Devamını Oku

 • EFRUHTE: f. Şu’lelenmiş, parlamış, ziyalanmış, nurlanmış, ışıklanmış, aydınlanmış. * Yanmış, tutuşmuş. Devamını Oku

 • MÜZUN: Nurlu, ruşen olmak. Devamını Oku

 • MÜNEVVERİYET: Nurlu oluş, münevverlik. Aydınlık. Devamını Oku

 • MÜNEVVERİYET: Nurlu oluş, münevverlik. Aydınlık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar