MECNUN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MECNUN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MECNUN: Deli. Çılgın. * İnsanlara çok hususta uymayan. * Birini çok fazla sevip aklını kaçıran. Âşık.

MECNUN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MECNUNİYET: Delilik. Mecnunluk. Devamını Oku

 • MEDRUS: Eskimiş elbise. * Deli, mecnun. * Ders olarak okunmuş. Devamını Oku

 • MECZUB: Başkasının te’siri ile hareket hâlinde olan. Cezbedilmiş. Aklı gitmiş olan. Aşk-ı İlahî ile kendinden geçmiş. * Deli. Divane. Mecnun.(Sultan Mehmed Fatih’in zamanında hikâye edilen meşhur ve mânidar “Cibâli Baba kıssası” nev’inden olarak bir kısım ehl-i velâyet, zâhiren muhakemeli ve âkıl görünürken, meczubdurlar. Ve bir kısmı dahi; bâzan sahvede ve daire-i akılda görünür, bâzan aklın Devamını Oku

 • ELSİNE-İ TERKİBİYE: Birbirine eklenen kelimelerle konuşulan diller. Terkibli ifâdesi çok olan, Arabçaya uymayan lisanların hususiyeti. (Arabî Lisanına “Tasrifî” denilir. Çünkü aynı kökten kelimeler rahatlıkla yapılmaktadır. Arabçaya bu hususta yetişen başka bir lisan yoktur.) Devamını Oku

 • İM’AN: Fazla dikkat ve ihtimam. Bir şeyde çok ileri gitmek. * Bir adamın hakkını ikrar eylemek. * Pek uzağa koşmak ve bir hususta hakkı mütecaviz olmak üzere, mübalâğa ve içtihad etmek. Devamını Oku

 • HURT: (C.: Hurut-Ahrât) Balta. İğne deliği, balta deliği, kulak deliği. Devamını Oku

 • MÜRAVEHA: Çeşitli nesnelerin kâh birini ve kâh birini işlemek. Devamını Oku

 • İHLİL: Erkek tenasül organının deliği, sidik yolu. Sidik deliği. * Kadınlarda memede sütün aktığı yer. Devamını Oku

 • MÜTEŞEHHİ: İştahlanan. * Sevip meyletmiş olan. Devamını Oku

 • HEŞAŞ (HEŞUŞ): Açık yüzlü şen yeynicek kişi. * Sağan kimseye sevip sütünü veren koyun. Devamını Oku

 • NEFİS-PERVER: f. Nefsini çok sevip besleyen, nefsi isteklerine çok düşkün. Devamını Oku

 • SÜTUT: Zulmet, karanlık. * İnsanlara zahmet verenler. Devamını Oku

 • MÜTENAKIZ: Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, birbirini bozup nakzeder olan. İkinci söylediği sözü, birinci söylediği söze zıt olup uymayan. Devamını Oku

 • MÜTECENNİN: (Cünun. dan) Delirmiş, çıldırmış. Mecnun. Devamını Oku

 • MAHNUN: Sar’alı. Cin taifesi dokunmuş hasta. Mecnun. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar