MECMUA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MECMUA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MECMUA: Toplanıp biriktirilmiş, tertip ve tanzim edilmiş şeylerin hepsi. * Seçilmiş yazılardan meydana getirilen kitap. Risâle. * Kolleksiyon.

MECMUA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HEY’ET-İ MECMUA: Bir şeyin teferruatına ve cüz’lerine bakılmaksızın bütününün gösterdiği hal ve manzara. Devamını Oku

 • MÜDEVVEN: (Divan. dan) Tedvin olunmuş. Kitap hâline getirilmiş. Bir arada toplanıp tanzim edilmiş. Devamını Oku

 • ESER: Yapı, birinin meydana getirdiği şey. * Bir hususa dâir Peygamberimizden (A.S.M.) rivâyet bulunması. Sünen-i Resul. * Bir şeyin varlığına delâlet eden te’sir. * Meydana getirilen kitap. Kitap te’lifi. Devamını Oku

 • MÜDDAHAR: Toplanıp saklanmış. * Biriktirilmiş. Devamını Oku

 • SİSTEM: Fr. Bir bütün meydana getirecek şekilde, karşılıklı olarak birbirine bağlı unsurların hepsi. * İlimde bir bütün meydana getirecek esasların hepsi. * Bir nizâm dâiresinde çalışan takım. * Proğramlı çalışmak. * Manzume. Devamını Oku

 • BERZEDE: f. Toplanılmış, biriktirilmiş, bir araya getirilmiş. Devamını Oku

 • MÜELLEF(E): (Ülfet. den) Yazılmış toplanmış. * Te’lif edilmiş, kitap olarak meydana getirilmiş, birleştirilmiş. Devamını Oku

 • KİFAT: Cem’olmuş, toplanmış, biriktirilmiş. * İçinde birşey toplanıp biriktirilen yer. * Hızlı uçmak, gitmek. * (Küfv. C.) Küfüvler, benzerler, eşler, denkler. Devamını Oku

 • MÜDDEHAR: Biriktirilmiş, yığılmış. İstif edilmiş. İddihar edilmiş. Devamını Oku

 • SERVET-İ FÜNUN: Fenlerin (ilimlerin) zenginliği mânasına gelen bu tabirde, 1891-1900 tarihleri arasında çıkmış olan bir mecmua ve bu mecmua etrafında toplanmış olan kimselerin 1895’den 1901’e kadar meydana getirmiş oldukları Edebiyat-ı Cedide denilen edebî çığıra verilen addır. Devamını Oku

 • SİPARE: (Si-pâre) f. Kur’an-ı Kerimin herbir cüz’ü. * Küçük kitap, mecmua. * Otuz cüz. Devamını Oku

 • KÜTÜBHANE: Kitapların bulunduğu salon veya bina. * Belli bir kaideye göre tasnif edilmiş kitaplardan meydana gelen bütün. * Kitap koymağa yarayan bölmeli dolap. Devamını Oku

 • KIRAATHANE: Müşterilerine gazete, mecmua ve kitap gibi şeyleri bulunduran geniş ve içi döşenmiş kahvehane. Devamını Oku

 • MEZHER: Çiçeklik. Bir çiçeği içine alan şeylerin hepsi. Devamını Oku

 • AYIKLANMA: t. (Biyolojide) Çevre şartlarına en iyi uyabilen canlıların hayatta kalıp çoğaldığı, uyamıyanların öldüğü ve nesillerinin yok olduğu, böylece canlılardan tabii bir tekâmül (evrim) meydana geldiğini savunanların ileri sürdüğü bir tâbirdir. Ayıklanma ile tekâmül görüşü tabiatta herşeyin tesadüfle meydana geldiği peşin hükmüne dayanır. Hayatı ve kâinatı tesadüfle açıklamak hem ilmi, hem aklı inkârdan başka birşey Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar