MEBSUTEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEBSUTEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEBSUTEN: Mebsut olarak.

MEBSUTEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MEBSUTEN MÜTENASİB: Birbirlerine nisbetli olan iki şeyden birinin artmasıyla, diğerinin de aynı nisbetle artması; veya eksilmesiyle diğerinin de eksilmesidir. Doğru orantılı. Devamını Oku

 • MEBSUT: Açılmış. Yayılmış. Serilmiş. * Mufassal. Etraflıca beyan olunan. Bast olunmuş. Uzun uzadıya anlatılmış. Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ MEZHEB: Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed’in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes’elelere denir. Buna “Zâhir-ür rivâyât mesâili” denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değil, üstadları İmam-ı A’zam ve Ebu Yusuf’un akvâl-i fıkhiyesini zikretmiştir. Devamını Oku

 • ZÂHİRÎ MEZHEB: Huk: Hanefî imamlarından İmam-ı Muhammed’in (El-Mebsut, El-Câmi-üs Sagir, El-Câmi-ül Kebir, Ez-Ziyâdât, Es-Siyer-üs Sagir, Es-Siyer-ül Kebir) nâmları ile mâruf olan altı kitabında münderiç bulunan mes’elelere denir. Buna “Zâhir-ür rivâyât mesâili” denir. İmam bu eserlerde kendi fıkhî görüşlerini değil, üstadları İmam-ı A’zam ve Ebu Yusuf’un akvâl-i fıkhiyesini zikretmiştir. Devamını Oku

 • MUZAFFEREN: Muzaffer olarak. Üstün gelerek, muvaffak olarak, galip olarak. Devamını Oku

 • MAA: (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.) Devamını Oku

 • KÂMİLEN: Noksansız, eksiksiz olarak. Tam olarak. Kâmil olarak. Bütünü ile. Tamamen. Devamını Oku

 • RESMEN: Devlet namına, resmî olarak, devlet tarafından. * Kat’i olarak anlaşıldığına göre. * İsteye isteye. Bile bile. * Görünüşte, âdet yerini bulsun diye. Nezaket icabı olarak. Devamını Oku

 • MADDETEN: Cismen. Madde ve cisim olarak. * İş olarak, iş ile. * Gözle görülür ve elle tutulur şekilde. Devamını Oku

 • ÂRÂMGÂH-I EBEDÎ: Ebedi olarak dinlenilecek yer, sonsuz olarak istirahat edilen yer, mezar. Devamını Oku

 • HİTL (HETL): Yorgun deve. * Yağmurun aralıksız olarak yağması. * Sürekli olarak gözyaşı akmak. Devamını Oku

 • ZECREN: Zorlayarak, zorla. * Ceza olarak. * Engel olarak, menederek. Devamını Oku

 • MÜSTAKİLLEN: (Kıllet. den) Yalnız, ancak. * Başlı başına olarak, kendi başına, bağımsız olarak. Devamını Oku

 • MUNTAZAMAN: İntizamlı ve düzgün olarak. Muntazam bir tarzda. * Devamlı ve sürekli olarak. Dâima. Devamını Oku

 • ŞAHSEN: Şahıs olarak, ferd olarak. Şahısça, kendi. * Yalnız uzaktan görerek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar