MEBRUR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEBRUR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEBRUR: Hayırlı. Makbul. Beğenilmiş. Sadık olmakla makbule geçmiş olan.

MEBRUR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAKBUL: (Makbule) Kabul olunan. Beğenilen. Sevablı. Devamını Oku

 • MAKBULİYET: Beğenilmişlik, makbullük. Devamını Oku

 • MEMDUHİYYET: Makbul oluş. Makbullük. Beğenilmiş oluş. Devamını Oku

 • MURTEZA: Beğenilmiş. Seçilmiş. Makbul. Rağbet gören. Beğenilen. * Hz. Ali’nin (R.A.) bir lâkabı. Devamını Oku

 • NA-MAKBUL: f. Makbule geçmez, kabul olmayan. Kabul edilmeyen. Devamını Oku

 • NA-MAKBUL: f. Makbule geçmez, kabul olmayan. Kabul edilmeyen. Devamını Oku

 • KAZAYA-YI MAKBULE: (Bak: Kaziye-i makbule) Devamını Oku

 • RACİH: Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. * Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf. Devamını Oku

 • MESMUR: Cismen ufak olmakla beraber, sinirleri kuvvetli olan adam. Devamını Oku

 • MUTEZİR: Özür dileyen. İtizâr eden. Özürü makbul olan. Devamını Oku

 • İCAZ-I MAKBUL: Tazammun ve hazf ile olan icaz. Devamını Oku

 • ME’SUR(E): Ecdaddan rivayet edilen. * Meşhur. * İtibarlı. Beğenilmiş olan. * Rivayet yolu ile öğretilmiş meşhur ve mühim haberler. * Bir kılınç ismi. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ ZARURİYYE: Man: Tasdikat-ı akliyyeden olmakla zıddı mümkün olamıyacak surette kat’i olan bir nevi kaziyyedir. Devamını Oku

 • MÜNKER: Allah’ın (C.C.) râzı olmadığı şey. * İnkâr edilmiş olan. * Şeriatın kabâhat ve haram diye bildirdiği şey. Makbul ve müstehab olmayıp, günah ve kabahat olan. * Mezardaki suâl meleklerinden birisinin ismi. Diğerinin ise “Nekir” dir. Devamını Oku

 • ŞER’Î: Şeriata uygun, İslâmiyetçe makbul olan. İlâhî kanuna dair. Meşru’. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar