MEBNİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MEBNİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MEBNİ: Yapılmış. Kurulmuş. * Bir şeye dayanan. Nazar ve itibâr ve isnad olunarak. * ... den dolayı... e binâen. * Gr: Son harfi harekesi değişmeyen kelime. Tasrife tâbi olmayan (fiil çekimine uğramıyan) kelime.

MEBNİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUZAAF FİİL: Gr: Fiilin kökündeki iki harfin aynısı beraber olan fiil. Medde – Şedde gibi. Başka tâbirle: Fiilin orta harfi ile son harfi (harf-i lâm’ı) aynı harfin tekerrüründen ibaret olan kelime. Devamını Oku

 • HÜKMÎ: Hükme dair. Hükme âit ve müteallik. Bir karara dayanan, itibâri olan. Devamını Oku

 • NAKIS: Noksan, eksik. Tamam olmayan. Gr: Yalnız son harfi harf-i illet olan kelime $ gibi. * Mat: Eksi. Negatif. (Bak: Kâmil) Devamını Oku

 • MİMÎ: (Mimiyye) Mim harfi ile alâkalı. İçinde mim harfi bulunan kelime. Devamını Oku

 • MİSAL: Bir şeyin benzer hali. Benzer. Örnek. * Düş. Rüya. * Ahlâk ve âdâbla ilgili kıssa ve hikâye. * Bir şeyin örneği ve sıfatı. Kısas. * Gr: İlk harfi harf-i illet olan (yani; elif, vav veyahut da yâ olan) fiil veya kelime. Devamını Oku

 • MÜBTENÎ: (Binâ. dan) Bina edilmiş, kurulmuş, kurulu. * Dayanan, istinad eden, müstenid. Devamını Oku

 • MECZUM: Kat’i niyet edilmiş, cezmolunmuş. Kat’i karar verilmiş. * Gr: Son harfi harekesiz okunan kelime. Cezimli kelime. (İlim, kilim, kitab kelimelerinin son harflerinin okunduğu gibi.) Devamını Oku

 • KELİME: Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. “Bir tek söze” kelime denir. Devamını Oku

 • KELİME: Gr: Mânası olan en küçük söz veya cümlenin yapısını teşkil eden unsurlardan birisidir. Kelime, isim, fiil ve harf olmak üzere dilbilgisinde üç kısma ayrılmıştır. “Bir tek söze” kelime denir. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ MÜREKKEB: Gr: Yardımcı bir fiille birleşerek tek kelime hükmüne geçen fiil. Birleşik fiil. (Vurabilmek, yazabilmek, okuyabilmek gibi.) Devamını Oku

 • MÜREVVİC: (Revâc. dan) Tervic eden, geçiren, itibâr veren, yürüten. Tervicine sebep olan, itibâr eden. Devamını Oku

 • MİSAL-İ YAYÎ: İlk harfi “ye” olan kelime. Devamını Oku

 • MİSAL-İ VAVÎ: İlk harfi “vav” olan kelime. Devamını Oku

 • SÜNAÎ: İkili. * Gr: Aslî harfi iki harf olan kelime. Devamını Oku

 • NAİB-İ FÂİL: Meçhul fiilin mevzuu olan kelime ki, harekesi merfu olur. (Küsirel kalemü: “Kalem kırıldı” cümlesinde ” kalem”, “Naib-i fâil” olmuş ve fâilin yerine geçmiştir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar