MATABÎH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

MATABÎH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

MATABÎH: (Matbuh. C.) (Tabh. dan) Tabholunmuş yani pişirilmiş şeyler.

MATABÎH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MATBUH: (C.: Matâbih) (Tabh. dan) Kaynatılmış veya haşlanmış (ilâç). * Pişirilmiş yemek. Devamını Oku

 • MATABİ’: (Matbaa. C.) Matbaalar, basımevleri. Devamını Oku

 • MATBUHAT: (Matbuh. C.) Kaynatılmış veya haşlanmış ilâçlar. * Pişirilmiş yemekler. Devamını Oku

 • TABİH: (Tabh. dan) Pişiren, aşçı. Devamını Oku

 • MAZBUTÂT: (Mazbut. C.) Ele geçirilmiş; kaydedilmiş; hatırda tutulmuş şeyler. Mazbut olan şeyler. Devamını Oku

 • HÂRİKAT: (Hârika. C.) Şaşılacak şeyler, hârikalar. İnsanda hayret uyandıran şeyler. Devamını Oku

 • JAJHOR: f. Mânâsız ve mâlâyani şeyler konuşan. Devamını Oku

 • TEKLİF-İ İLÂHÎ: Allah’ın teklifi, yani emirleri. Devamını Oku

 • KIYAS-I MAALFÂRIK: Birbirine benzemiyen şeyler arasında yapılan kıyas. Yani, doğru olmayan ve hakikata uymayan mukayese. Devamını Oku

 • HÜRMET-İ RİBA: Ribanın yani faizin haram oluşu. (Bak: Riba) Devamını Oku

 • KUDRET-İ İLÂHİYE: Allah’ın kudreti.(Cenab-ı Hakk’ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş-ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab-ı Hak, şems ve kameri halkettiği gibi, sineğin gözünü de O halketmiştir. Cenab-ı Hak; kâinatta vaz’ettiği yüksek mizan gibi, hurdebinî hayvanların bağırsaklarında da pek ince Devamını Oku

 • HÂFİR: Kazan, kazıcı, hafriyat yapan. Yerde çukur açan.(Esâsen kazıcı mânasına sıfat olmakla beraber, atın tırnağına isim olmuştur. Ve o münasebetle tırnağının kazdığı çukura, yani izine ve o suretle açılan çığıra dahi merdiyye mânasına râdiye ıtlak olunur. E.T.) Devamını Oku

 • SAFAİH: (Safiha. C.) Düz şeyler. Levhalar. Devamını Oku

 • MUNTABIH: (Tabh. dan) Pişmiş, pişen. Devamını Oku

 • KERAİH: (Kerihe. C.) Nefret edilecek ve iğrenç şeyler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar